Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.2.)

76/1990. (XI. 2.) OGY határozat

az Európa Tanács Alapszabályához és az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Egyezményhez való csatlakozásról, valamint az Európai Emberi Jogi egyezmény aláírásáról * 

Az Országgyűlés

- figyelembe véve, hogy a Magyar Köztársaság céljai egybevágnak az Európa Tanács Londonban, 1949. május 5-én kelt Alapszabályában megfogalmazott elvekkel és célokkal;

- figyelembe véve a Magyar Köztársaság eltökéltségét, hogy szabad, független és demokratikus európai jogállamként együttműködjék az Európa Tanács tagállamaival az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításában;

- emlékeztetve arra, hogy a Magyar Köztársaság kifejezésre juttatta azt a szándékát, hogy az Európa Tanács tagjává váljék;

- megelégedéssel nyugtázva az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának azon döntését, hogy meghívja Magyarországot az Európa Tanács tagjai közé;

a Kormány javaslatára

1. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az Európa Tanács Londonban, 1949. május 5-én kelt Alapszabályhoz;

2. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodáshoz és az azt kiegészítő 1952. november 6-i jegyzőkönyvhöz;

3. elhatározza az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 1950. november 4. napján Rómában kelt Egyezménynek és az ahhoz tartozó kiegészítő jegyzőkönyveknek a Magyar Köztársaság nevében történő aláírását;

4. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az 1. és 2. pontban említett okmányokra vonatkozóan a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát kiadja;

5. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratokat az Európa Tanács főtitkáránál letétbe helyezze, valamint arra, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményt és a kiegészítő jegyzőkönyveket a Magyar Köztársaság nevében aláírja.


  Vissza az oldal tetejére