Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.17.)

78/1990. (XI. 17.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről * 

1. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság elfogadja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Bank) létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). Felhatalmazást kap a külügyminiszter, hogy az elfogadási okmányt - amelyet az Országgyűlés elnöke és jegyzői állítanak ki - letétbe helyezze.

2. (1) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), hogy a Megállapodás értelmében a Banknak fizetendő összegeket a költségvetés terhére a Magyar Köztársaság nevében kifizesse.

(2) Az MNB felhatalmazást kap arra, hogy a Megállapodással összhangban a Magyar Köztársaság tagságával összefüggésben át nem ruházható, kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmazó kötelezvényeket állítson ki a Bank javára.

3. (1) A Megállapodás által megkívánt kapcsolattartó szerv feladatát a Magyar Köztársaság részére az MNB látja el.

(2) A Banknak a Magyar Köztársaságban tartott valutakészleteit és más eszközeit kijelölt letéteményesként az MNB őrzi.

4. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság a Banknak a Megállapodásban felsorolt valamennyi privilégiumot és mentességet a Megállapodás hatályba lépésének időpontjától megadja.

5. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Megállapodás szövegét - annak hatályba lépését követően - rendelettel kihirdesse.

6. A jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba; a Bankban való tagsággal összefüggő feladatok végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

Melléklet

Elfogadási okmány

A Magyar Köztársaság a Magyar Köztársaság joga szerint elfogadja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) és kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy a Megállapodás értelmében reá háruló összes kötelezettséget teljesíthesse.

.............................................
az Országgyűlés elnöke
......................................... .........................................
az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  Vissza az oldal tetejére