Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.28.)

80/1990. (XI. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália közötti kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény aláírásáról * 

Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság és Ausztrália közötti kettős adóztatás elkerülését célzó egyezményt aláírja.

INDOKOLÁS

A hatályos jogrend szerint a törvényhozási tárgyakat érintő nemzetközi szerződések aláírásához az Országgyűlés előzetes felhatalmazása szükséges. A fenti egyezményt a közelmúltban parafálták, így a külügyminiszter azt - közelgő útja alkalmával - aláírhatná.

Az egyezmény megfelel a tárgybani magyar egyezmények szokásos tartalmának, és az e körben követett nemzetközi gyakorlatnak.

Az aláírást követően az egyezmény kihirdetésére törvényben kell intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére