Időállapot: közlönyállapot (1990.XII.29.)

88/1990. (XII. 29.) OGY határozat

az Öböl-válsággal kapcsolatos honvédelmi kérdésekről * 

(Az Országgyűlés a határozatot zárt ülésen hozta.)