Időállapot: közlönyállapot (1990.XII.29.)

89/1990. (XII. 29.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztását előkészítő ideiglenes bizottság megalakításáról * 

1. Az Országgyűlés ideiglenes bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) küld ki abból a célból, hogy tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg elosztására.

2. A Bizottság javaslatát olyan időpontban terjessze az Országgyűlés elé, hogy a társadalmi szervezetek költségvetési támogatása a jogosultak részére lehetőleg mielőbb rendelkezésre álljon.

3. A Bizottság tagjai: (14 fő)

dr. Horváth József (MDF)

dr. Kincses Gyula (MDF)

Roszik Gábor (MDF)

Szarvas Béla (MDF)

Varga Zoltán (MDF)

dr. Rácskai Jenő (SZDSZ)

Rózsa Edit (SZDSZ)

Werner József (SZDSZ)

Faddi József (FKgP)

dr. Szabó Lajos (FKgP)

Tabajdi Csaba (MSZP)

Varga Mihály (FIDESZ)

Csépe Béla (KDNP)

Király Zoltán (Független)

A Bizottság tagjai közül maga választja meg tisztségviselőit.

4. A bizottsági tagsággal összeférhetetlen, ha a Bizottság tagja a támogatásban részesülő társadalmi szervezet tisztségviselője, vagy vezető testületének tagja.

5. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyminisztériumot, hogy az Országgyűlés Hivatalával együttműködve biztosítsa a Bizottság működéséhez szükséges adatokat és szakmai segítséget.