Időállapot: közlönyállapot (1991.X.8.)

1991. évi XLIII. törvény

1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében szerzett érdemek elismerésére 1956-os Emlékérmet (a továbbiakban: Emlékérem) és 1956-os Emléklapot (a továbbiakban: Emléklap) alapít.

2. § (1) Az Emlékérmet és az Emléklapot a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával tett előterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke adományozza. Az előterjesztésre a miniszterelnök által létrehozott Társadalmi Bizottság tesz javaslatot a forradalom és szabadságharc történetét kutató és emlékét ápoló társadalmi szervezetek ajánlásainak figyelembevételével.

(2) Az Emlékéremmel oklevél és igazolvány jár.

3. § (1) Az Emlékérem mindazoknak adományozható:

a) akik az 1956. októberi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független demokratikus Magyarországért,

b) akiknek személyi szabadságát az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták.

(2) Az Emlékérem posztumusz adományozható azoknak, akik:

a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, továbbá azoknak,

b) akik a független és demokratikus Magyarországért az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején, illetve azzal összefüggésben később életüket áldozták.

4. § Emléklap mindazoknak adományozható, akik

a) a forradalmi kormányzatban, forradalmi bizottságokban, nemzeti bizottságokban, a munkástanácsokban, a demokratikus pártokban, valamint más forradalmi szervezetekben jelentős tevékenységet fejtettek ki,

b) kiemelkedő szerepet játszottak 1956 eszméinek továbbélésében.

5. § Az Emlékérem és az Emléklap adományozásával kapcsolatos teendőket a köztársasági elnök hivatala látja el, az ezekkel összefüggő kiadások fedezetét a hivatal költségvetésében kell biztosítani.

6. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az Emlékéremmel és az Emléklappal kapcsolatos részletes szabályokat az 1. számú mellékletben foglalt Alapszabályok tartalmazzák.

1. számú melléklet

Az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapszabályai

1. § (1) Az Emlékérmet és az Emléklapot a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával tett előterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke adományozza. Az előterjesztésre a miniszterelnök által létrehozott Társadalmi Bizottság tesz javaslatot a forradalom és szabadságharc történetét kutató és emlékét ápoló társadalmi szervezetek ajánlásainak figyelembevételével.

(2) Az Emlékéremmel oklevél és igazolvány jár.

2. § (1) Az Emlékérem mindazoknak adományozható:

a) akik az 1956. októberi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független demokratikus Magyarországért,

b) akiknek személyi szabadságát az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták.

(2) Az Emlékérem posztumusz adományozható azoknak, akik:

a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, továbbá azoknak,

b) akik a független és demokratikus Magyarországért az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején, illetve azzal összefüggésben később életüket áldozták.

3. § Emléklap mindazoknak adományozható, akik

a) a forradalmi kormányzatban, forradalmi bizottságokban, nemzeti bizottságokban, a munkástanácsokban, a demokratikus pártokban, valamint más forradalmi szervezetekben jelentős tevékenységet fejtettek ki,

b) kiemelkedő szerepet játszottak 1956 eszméinek továbbélésében.

4. § Az Emlékérem 38 mm átmérőjű, homályos bronz színű érem. Előlapján borostyánkoszorúba foglalva és szétszakított lánccal övezve az ún. Kossuth-címer van, fölötte 1956 évszámmal. A címer két átlósan keresztbe fektetett kardon nyugszik. A hátlapon „A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT” felirat látható.

5. § (1) Az Emlékérem a törvény 3. § (1) bekezdésének a)-b) pontja esetében 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott fehér alapszínű szalagon a bal mellen viselendő. A szalagot a szélektől 5 mm-re 2,5-2,5-2,5 mm széles, kívülről befelé haladó nemzeti színű sáv díszíti.

(2) Az Emlékérem a törvény 3. § (2) bekezdése esetén ugyanilyen méretű és díszítésű, de fekete alapszínű szalagon viselendő.

6. § (1) A Katonai Szabályzatokban előírt esetekben az Emlékérem helyett szalagsáv viselendő.

(2) Az Emlékérem magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

7. § (1) A posztumusz Emlékérem átvételére és viselésére a szülő, a gyermek, az özvegy vagy a Társadalmi Bizottság által megjelölt más hozzátartozó jogosult.

(2) Hozzátartozó hiányában az Emlékérmet múzeumban kell elhelyezni.

Az Emléklap leírása

8. § (1) Az Emléklapot a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és a miniszterelnök írja alá.

(2) Az Emléklap mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére