Időállapot: közlönyállapot (1992.II.25.)

1992. évi V. törvény

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

A piac árszabályozó szerepének elősegítésére és egyes esetekben a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására az Országgyűlés az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Ámt.) a következők szerint módosítja:

1. § Az Ámt. mellékletének helyébe e törvény melléklete lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1992. évi V. törvényhez

Hatósági áras termékek

I. Legmagasabb ár

A) Termékek
Termékszám
(ITJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
11-3 Földgáz ára ipari és kereskedelmi miniszter
14-1 Villamosenergia ára ipari és kereskedelmi miniszter
14-2-ből A gőz ára a lakossági távhőszolgáltatást is végző vállalkozó által értékesített termékre települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
Kivéve:
a Magyar Villamosművek erőművei által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
14-3-ból A melegített víz ára a lakossági távhőszolgáltatást is végző vállalkozó által értékesített termékre települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
Kivéve:
a Magyar Villamosművek erőművei által értékesített termékre ipari és kereskedelmi miniszter
B) Szolgáltatások
Szolgáltatásszám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
405-11-01-ből A belföldi közforgalmú vasúti áruszállítás díja (a veszélyes áruk és hulladékok fuvarozása, valamint az árufuvarozás különleges teljesítményei kivételével) közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-11-02-ből A belföldi közforgalmú, vasúti menetrend szerinti személyszállítás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-22-01-ből A belföldi menetrend szerinti távolsági autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi távolsági autóbusz-különjáratok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
405-22-02-ből A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat -képviselő-testülete
405-3-ból A menetrend szerinti személyszállítás (villamos, fogaskerekű, troli, metró, földalatti) és a helyiérdekű vasút díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat -képviselő-testülete
405-31-04-01 Helyiérdekű vasúti áruszállítás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406- 11-01 Belföldi levélpostai küldemények díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-11-2 Belföldi csomagküldemények díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-13-ból Belföldi postautalványok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Szolgáltatásszám
(SZTJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
406-21-01 Belföldi táviratok díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
406-22-01-ből Belföldi távbeszélő-szolgáltatás előfizetési és beszélgetési díja, valamint a közvetlen összeköttetések díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
507-34, 45-ből Humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése népjóléti miniszter
609-1, 2-ből A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
714-11-01-ből Települési önkormányzat tulajdonában levő lakások bére települési önkormányzat képviselő-testülete
714-11-01-ből Egyéb tulajdonban levő lakásra 1989. január 1. előtt keletkezett, és a törvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakások bére (a fegyveres testület kezelésében lévő ingatlanon létesített fegyveres testületi lakások kivételével) települési önkormányzat képviselő-testülete
714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
820-11-ből A Magyar Televízió műsora vételének díja pénzügyminiszter
406 - 31-ből A közszolgálati rádió és televízió műsorsugárzás díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

II. Legalacsonyabb ár

Termékszám
(METJ)
Megnevezés A hatósági ár
megállapítója
91-11-01-2 Takarmánybúza ára *  földművelésügyi miniszter
91-11-01-31 Közönséges búza élelmezési célra, ára *  földművelésügyi miniszter
91-11-08-2 Takarmánykukorica ára *  földművelésügyi miniszter
93-12-01-4 Vágóbika ára * , *  földművelésügyi miniszter
93-12-02 Tehéntej és tejszín ára * , *  földművelésügyi miniszter
93-22-01-31 Egyéb vágósertés, húsjellegű, ára *  *  földművelésügyi miniszter

Megjegyzések:

1 Mezőgazdasági termelőtől továbbértékesítés vagy továbbfeldolgozás céljára történő vásárlás esetére vonatkozik.

2 A 93-12-01-4-ből a különleges minőségű.

3 A 93-12-02-ből: a laboratórium által az MSZ 3698. számú szabvány alapján minősített extra (az összcsíraszám kevesebb mint 100 000 db/cm3 és a szomatikus sejtszám kevesebb mint 400 000 sejt/cm3), valamint az I. osztályú (az összcsíraszám 100 001-től 300 000-ig db/cm3 és a szomatikus sejtszám 400 001-től 500 000-ig sejt/cm3) tej; illetve a fizikai tisztaság szerint az MSZ 12044-84. számú szabvány alapján minősített I. osztályú tej.

4 A 93-22-01-31-ből a 95-120 kg között élő állapotban minősített hibrid, a fajtiszta és ezek keresztezéseiből származó hús- és húsjellegű sertések, valamint a hasított állapotban minősített 30,1-35% fehérárut tartalmazó sertések.


  Vissza az oldal tetejére