Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.26.)

1992. évi XLII. törvény

az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti szabályairól szóló 1991. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti szabályairól szóló 1991. évi LXXXVII. törvény 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § E törvény 1992. január 1-jén lép hatályba és 1992. október 31-én hatályát veszti.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére