Időállapot: közlönyállapot (1992.IX.10.)

1992. évi LVI. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A családi pótlék havi összege gyermekenként

a) egygyermekes családnak 2600 Ft
b) egygyermekes egyedülállónak 3100 Ft
c) kétgyermekes családnak 3100 Ft
d) kétgyermekes egyedülállónak 3600 Ft
e) három- és többgyermekes családnak 3600 Ft
f) három- és többgyermekes egyedülállónak 3800 Ft.

(2) Az 1. § (3)-(5) bekezdéseiben megjelölt intézeteket, illetve vezetőjét gyermekenként havi 3100 Ft családi pótlék illeti meg.

(3) Havi 4950 Ft a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekek után.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1992. szeptember hóra járó családi pótlékra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére