Időállapot: közlönyállapot (1993.II.4.)

1993. évi IV. törvény

az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásával összefüggő intézkedésekről * 

Az Országgyűlés az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. § és 8. §-a alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek a Tv. 6. § (2) és (6) bekezdése szerinti beszámolójára - a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés - figyelemmel a Tv. 8. § (2) bekezdésére - elfogadja az e törvény 1. számú mellékletében felsorolt társadalmi szervezeteknek a Tv. 6. § (2), (5) és (6) bekezdésén alapuló vagyonelszámolását.

2. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy az e törvény 2. számú mellékletében felsorolt társadalmi szervezetek elfogadásra alkalmas vagyonelszámolást nem nyújtottak be.

3. § (1) A 2. §-ban felsorolt társadalmi szervezetek vagyontárgyaira a törvény hatálybalépésének időpontjától az Országgyűlés eltérő intézkedéséig, de legkésőbb 1993. december 31-ig - a törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott - elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el.

(2) Az Országgyűlés az (1) bekezdésben felsorolt társadalmi szervezetek tekintetében a Tv. 6. § (7) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazását 1993. évre is elrendeli.

4. § Az Országgyűlés döntése alapján a Kormány

1993. szeptember 30-ig

- azon társadalmi szervezetekkel szemben, akiknek vagyonelszámolása nem volt elfogadható - vagyonelszámolásuk nem volt hitelesíthető, megszűnés miatt vagyonelszámolást nem nyújtottak be - az e törvény 3. §-ában meghatározottakon túlmenően, az 1989. évi II. törvényben foglaltakra is figyelemmel további szankciókat kezdeményez, és tett intézkedéséről beszámol az Országgyűlésnek. Ennek keretében

- javaslatot tesz a társadalmi szervezetek vagyonának kezelésére, felhasználására, társadalmi szervezetek nyilvántartásából törlésének következtében szükséges intézkedések törvényi szabályozására.

5. § Az olyan elszámolási kötelezettség alá eső ingatlan vagy ingóság, amely az elszámolásra kötelezett társadalmi szervezet elszámolását követően válik ismertté, a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésébe kerül.

6. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi IV. törvényhez

A törvény 1. §-a alapján elfogadott vagyonelszámolások

A) A Tv. 6. § (2) bekezdése alapján elfogadott vagyonelszámolások

1. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége
Budapest
2. Társadalmi Egyesületek Szövetsége (mint a Hazafias Népfront jogutódja)
Budapest
3. Magyar Nők Országos Szövetsége Budapest

A Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek az alábbi tagszervezetei

4. Bajai Demokratikus Ifjúsági Szervezet Baja
5. Baloldali Fiatalok Szövetsége Győr
6. Belvárosi Ifjúsági Szövetség Budapest
7. DEMISZ Dunaújvárosi Szövetsége Dunaújváros
8. DEMISZ Szolnok Városi Tagszervezete
Szolnok
9. Dorog és Vonzáskörzetének Ifjúsági Szövetsége
Dorog
10. Értelmiségi Fiatalok Szövetsége Budapest
11. Félegyházai Demokratikus Ifjúsági Szövetség Kiskunfélegyháza
12. Győri Ifjúsági Szövetség Győr
13. Halas Területi Ifjúsági Szövetség Kiskunhalas
14. Ifjúsági Unió Budapest
15. Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége
Budapest
16. Mátraaljai Ifjúsági Szervezet Gyöngyös
17. Nyíregyházi Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Nyíregyháza
18. Pápa és Környéke Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Pápa
19. Soproni Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Sopron
20. Vasi Diákszövetség Szombathely
21. Vasutas Ifjúsági Szövetség Záhony

B) Pótvagyonelszámolással kiegészített, teljes körűvé tett és elfogadott vagyonelszámolások [Tv. 6. § (6) bek.]

1. Országos Béketanács Budapest
2. Magyar-Szovjet Baráti Társaság Budapest

C) Pótolhatatlansági nyilatkozattal elfogadottnak tekintendő vagyonelszámolások [Tv. 6. § (5) bek.]

1. Magyar Honvédelmi Szövetség (nevében elszámolt Kincstári Vagyonkezelő Szervezet)

Budapest
2. Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja)

Budapest
3. Magyar Úttörők Szövetsége Budapest
4. Demokratikus Ifjúsági Szövetség Gazdasági Irodája (mint a KISZ Központi Bizottság jogutódja)

Budapest

valamint a DEMISZ alábbi tagszervezetei

5. Baloldali Ifjúsági Társulás Budapest
6. Decentrum Hajdú-Bihar megye Debrecen
7. DEMISZ Békés megyei tagszervezete
Békéscsaba
8. Demokratikus Ifjúsági Szervezetek Uniója
Szeged
9. Dunamenti Diák- és Pedagógus Szövetség
Dunaújváros
10. Észak-magyarországi Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Miskolc
11. Fejér Megyei Fiatalok Szövetsége Székesfehérvár
12. Heves Megyei Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
Eger
13. Kecskeméti Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Kecskemét
14. Komárom-Esztergom Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Tatabánya
15. Nógrád Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Salgótarján
16. Pest Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Budapest
17. Somogy Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Kaposvár
18. Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége
Szeged
19. Szegedi Fiatalok Szövetsége Szeged
20. Területi Demokratikus Ifjúsági Szervezetek, Kiskunmajsa
Kiskunmajsa
21. Vasi Ifjúsági Szövetség Szombathely
22. Veszprém Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Veszprém
23. Zalai Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Zalaegerszeg

2. számú melléklet az 1993. évi IV. törvényhez

A törvény 2. §-a alapján elfogadásra alkalmatlan vagyonelszámolások

A) Nem hitelesíthető, el nem fogadott vagyonelszámolások

1. A Demokratikus Ifjúsági Szövetség és az alábbi tagszervezetei
Budapest
2. Baranya Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség
Pécs
3. Baranya Megyei Diákszövetség Pécs
4. Bács-Kiskun Megyei Demokratikus Ifjúsági Unió
Kecskemét
5. Budavári Fiatalok Szövetsége Budapest
6. Ifjúsági Szervezetek Szabolcsi Szövetsége
Nyíregyháza
7. Szolnok Megyei Szocialista Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
Szolnok
8. Tolna Megyei Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
Szekszárd

B) Vagyonelszámolást be nem nyújtó (megszűnt) társadalmi szervezetek

A Demokratikus Ifjúsági Szövetség alábbi tagszervezetei

1. DEMISZ Német Demokratikus Köztársaság-beli Diák Dolgozó Unió
Berlin
2. Magyarországi Fiatalok Szovjetunióban Működő Szervezete
Moszkva
3. Szegedi Sportolói Ifjúsági Szövetség Szeged

  Vissza az oldal tetejére