Időállapot: közlönyállapot (1993.II.12.)

1993. évi V. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Cspt.) 1. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt gyermek után a gyermek- és ifjúságvédő intézet vezetője jogosult a családi pótlékra, abban az esetben is, ha az állami gondoskodás alatt álló átmenetileg javítóintézetben van, vagy jogerős szabadságvesztés büntetését tölti a büntetésvégrehajtási intézetben.

(4) A (3) bekezdés szerinti javítóintézetben lévő, valamint a büntetésvégrehajtási intézetben lévő állami gondoskodás alatt álló kiskorú után járó családi pótlékot a gyermek- és ifjúságvédő intézet vezetője köteles gyámhatósági fenntartásos betétben elhelyezni.”

2. § A Cspt. 5. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A családi pótlék havi összege gyermekenként

a) 1 gyermekes családnak 2750 Ft
b) 1 gyermekes egyedülállónak 3250 Ft
c) 2 gyermekes családnak 3250 Ft
d) 2 gyermekes egyedülállónak 3750 Ft
e) 3 és többgyermekes családnak 3750 Ft
f) 3 és többgyermekes egyedülállónak 3950 Ft

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megjelölt intézetet, illetve vezetőjét gyermekenként havi 3250 Ft családi pótlék illeti meg.

(3) Havi 5100 Ft a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekek után.”

3. § A Cspt. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A családi pótlék emeléséről, az emelés differenciált mértékéről és ütemezéséről az Országgyűlés az állami költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1993. január hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni. A 3. § rendelkezéseit első ízben az 1994. évi állami költségvetés elfogadásakor kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Cspt. 1. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére