Időállapot: közlönyállapot (1993.III.24.)

1993. évi XVI. törvény

az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § Az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az állattartó - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére, az állat tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására köteles marhalevelet váltani.

(2) A marhalevelet díjfizetés ellenében a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) állítja ki.

(3) A díjfizetési kötelezettség kiterjed a jogszabályban felsorolt, a jegyző által első ízben, illetőleg másodlat-, vagy pótlásként kiállított marhalevélre, az irányítási intézkedések és tulajdonosváltozások rávezetésére, az állategészségügyi igazolások érvényesítésére, illetőleg a lejegyzésekre (a továbbiakban együtt: marhalevél-kezelés).

(4) A marhalevél kezeléséért az e törvény mellékletében megállapított díjat kell fizetni. A beszedett díj a települési önkormányzat saját bevétele.

(5) A marhalevél-kezelésért fizetendő díjat az ügyfél készpénzben közvetlenül a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának költségvetési elszámolási számlájára köteles befizetni.

(6) Amennyiben a jegyző egy eljárásban ugyanazon a marhalevélen több igazgatási szolgáltatást végez (pl. tulajdonosváltozás feljegyzése és irányítási intézkedés) a fizetendő díjat csak egyszer, az egyes intézkedésekre megállapított legmagasabb díjtétel szerint kell megfizetni.

(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a marhalevél kiváltásának, kezelésének részletes szabályait rendeletben megállapítsa.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Melléklet az állategészségügyről szóló

1981. évi 3. törvényerejű rendelethez

A marhalevél kiváltásáért, kezeléséért
fizetendő díj mértéke

1. Ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly esetében:
a) a marhalevél első ízben történő kiváltásáért
300 Ft
b) a marhalevél másodlat kiállításáért 300 Ft
c) irányítási intézkedés rávezetéséért 200 Ft
d) állategészségügyi igazolás meghoszszabbításáért
50 Ft
2. Sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) esetében:
a) az egyedi marhalevél első ízben történő kiváltásáért
100 Ft
b) az 1. pont b), c), d) pontjaiban felsorolt eljárási intézkedésekért egységesen

50 Ft
3. A 2. pontban felsorolt állatoknál:
a) első ízben kiváltott közös marhalevélért, 1-35 db esetében
100 Ft
b) az 1. pont b), c), d) pontjaiban felsorolt eljárási intézkedésekért egységesen

50 Ft
4. A közös marhalevélről történő lejegyzésért az állatok számától függetlenül, egységesen

100 Ft
5. Elvesztett marhalevél pótlásáért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díj kétszeresét kell fizetni.
6. Megrongálódott marhalevél pótlásáért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díjat kell fizetni.
7. A tulajdonosváltozás rávezetéséért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díj felét kell fizetni.
8. A díj magában foglalja a marhalevél nyomtatvány költségét is.

  Vissza az oldal tetejére