Időállapot: közlönyállapot (1993.III.27.)

1993. évi XIX. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E törvény alapján a föld fekvése szerinti települési önkormányzat tulajdonába kerül - ha e jogáról nem mond le - az a védett természeti területnek nem minősülő, és az állam által a szövetkezet ingyenes és határidő nélküli használatába adott állami tulajdonú termőföld, amelyet a Kpt. végrehajtása során 1993. december 31. napjáig árverésen nem értékesítettek. Ha eddig az időpontig a földalapok elkülönítése (13-21. §) még nem történt meg, vagy annak megtörténtétől számítva 4 hónapnál kevesebb van hátra, az önkormányzat - árverési értékesítés hiányában - a földalapok elkülönítését követő 4 hónap elteltével szerez tulajdont.”

2. § Ez a törvény 1993. március 30. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére