Időállapot: közlönyállapot (1993.V.4.)

1993. évi XLIII. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról * 

1. § A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 14. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A hitel és részletfizetés nyújtásának feltétele, hogy a szervezet saját pénzforrással rendelkezzen. A saját pénzforrás mértéke az egy résztvevőre átlagosan jutó vagyonrész vételárának függvényében az alábbiak szerint alakul:

Az egy főre átlagosan jutó
vételár-sávok
A saját pénzforrás alapja A sávba
tartozó rész
%-a
0 és 5 M Ft között 0 Ft és 2%
5 M Ft felett 100 000 Ft és 15%

A saját erő fentiek szerinti részarányát a szervezet által megvásárolt vagyonrészre vetítve kell megállapítani.

(5) A hitel és részletfizetés futamideje legfeljebb 15 év, amelyből legfeljebb 3 év a türelmi idő.”

2. § Ez a törvény a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére