Időállapot: közlönyállapot (1993.V.12.)

1993. évi XLVII. törvény

a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról

1. § A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A pénzintézet tagsági jogokat megtestesítő értékpapír vásárlása céljára nem nyújthat a megvásárolni kívánt értékpapír újraértékesítési árának vagy, ha ez nem állapítható meg, vételárának ötven százalékát - állami vagyonkezelő szervezet által történő értékesítés esetén nyolcvanöt százalékát - meghaladó összegű hitelt.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 26. §-ának (6) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére