Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.8.)

1993. évi L. törvény

a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett- vagy céltámogatással (a továbbiakban: központi támogatás) már folyamatban lévő beruházásaihoz nyújtandó központi támogatásokról, továbbá az 1993-ban új céltámogatási igények kielégítésének rangsoráról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatással folyamatban lévő beruházásaihoz kapcsolódó, az 1993. és az azt követő évek címzett támogatásainak önkormányzatonkénti és címenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Fejér megyei Szent György Kórház; a gyöngyösi Bugát Pál Kórház; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Kórház-Rendelőintézet; a mátészalkai II. Rákóczi Ferenc Kórház, továbbá a Zala megyei Megyei Kórház rekonstrukciójának szakmai tartalmát és beruházási összköltségét - a jelentős költségnövekedésre tekintettel - felül kell vizsgálni. A beruházás összköltségét, a bevonható saját forrást és az éves támogatási összegeket az 1993-ban kezdődő új címzett támogatási igényeket jóváhagyó törvényben kell meghatározni.

2. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatással folyamatban lévő fejlesztési feladataihoz kapcsolódó 1993. és az azt követő évek céltámogatásait önkormányzatonkénti és célonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A berceli, a karancssági és a lucfalvai általános iskolák építésének finanszírozását 1993-tól az új címzett támogatások között kell folytatni és a támogatás összegéről az 1993-ban kezdődő új címzett támogatási igényeket jóváhagyó törvényben kell dönteni.

3. § Nem részesülnek további központi támogatásban a 3. számú mellékletben felsorolt azon helyi önkormányzatok, amelyek a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi XXVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási összköltséget túllépve, a többletköltségre igényeltek céltámogatást.

4. § (1) A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan 1993. évre jóváhagyott központi támogatási előirányzat igénybevételének feltétele, hogy a beruházó önkormányzat - e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül - finanszírozási szerződést kössön a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 17. §-ának (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A finanszírozási szerződésben a beruházó önkormányzat elszámol a szerződés megkötéséig igénybe vett központi támogatás összegével. Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok:

a) az önkormányzat igazolása a finanszírozási szerződés megkötéséig igénybe vett központi támogatásról;

b) a képviselő-testületi határozat a beruházás saját forrásának biztosításáról;

c) megállapodás a közös beruházásról.

(3) Nem kell finanszírozási szerződést kötni akkor, ha a beruházás a szerződés megkötéséig pénzügyileg lezárul.

(4) Az önkormányzat kollaudált számlát nyújt be a pénzintézethez. A számlának - külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően - tartalmazni kell azt, hogy kifizetése az igénylő önkormányzatot terheli, továbbá a támogatást jóváhagyó törvény (közlemény) számát, mellékletének számát és a sorszámát.

(5) A víziközmű-társulati formában céltámogatás igénybevételével megvalósuló közmű beruházásnál a társulat megállapodást köt a céltámogatást nyújtó önkormányzattal. A megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a célirányos felhasználás folyamatos ellenőrzéséhez és a beruházás befejezését követő elszámoláshoz szükséges adatokat, dokumentumokat. A finanszírozási szerződést az önkormányzat a társulat és a pénzintézet együttesen kötik meg. Ebben a társulat hozzájárul a saját forrás bankszámlájáról történő kiegyenlítéséhez. A pénzintézet az önkormányzat által ellenjegyezett számla alapján teljesít kifizetést.

(6) Ha a számla kiegyenlítéséhez saját forrás a támogatási arányoknak megfelelően nem áll rendelkezésre, a pénzintézet a számlát az arányok szerint csökkentett összegű támogatás lehívásával egyenlíti ki.

5. § Közösen elkezdett beruházás finanszírozásából való - e törvény hatálybalépése utáni - kiválás esetén, ha a beruházást egy települési önkormányzat folytatja és fejezi be, többlet-céltámogatásnak a központi költségvetésbe történő visszafizetéséről a támogatás címzettje gondoskodik.

6. § A központi támogatással folyamatban lévő beruházások finanszírozásával, elszámolásával, a támogatásról lemondással, a támogatás címzettjével, a keletkezett vagyon megosztásával, elidegenítésével, hasznosításával, a jelzáloggal, valamint a létesítmények és fejlesztések működtetésével összefüggő kérdésekben a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1993. évben kezdődő új céltámogatási igényeit a következő sorrendben kell kielégíteni:

a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvízellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvízkezelési eljárás);

b) a szigetközi települések szennyvíztisztító telep és szennyvíz-csatornahálózat építése;

c) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

d) működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése;

e) szociális otthoni férőhely létesítése;

f) kórházrekonstrukció;

g) a sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló területen szennyvíztisztító telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep, szennyvízcsatorna-hálózat építése;

h) nem sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló területen szennyvíztisztító-telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep és szennyvízcsatorna-hálózat építése;

i) helyi önkormányzatok (kivéve községek) ivóvízellátása (ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvízkezelési eljárás);

j) általános iskola 1-4. osztályának helyben történő oktatásához tanterem-építés;

k) nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem-építés;

l) maximum 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem-építés;

m) maximum 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem-építés;

n) alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás.

(2) A céltámogatási keret felosztása a még kielégíthető utolsó célnál a jogosulttá váló önkormányzatok 1993. január 1-jei állandó népességszám szerinti növekvő sorrendjében történik.

(3) Az 1993. évi céltámogatási keretből már ki nem elégített - a feltételeknek megfelelő - céltámogatási igények pénzügyi fedezete az 1994. évi állami költségvetés.

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 1. §-ához

Címzett támogatások 1993. évre

millió Ft-ban

A) Vízgazdálkodás
Sor- Teljes Ebből
szám Önkormányzat Megnevezés költség
ÁFÁ-val
ráfordítás
1992.
XII. 31-ig

1993

1994

1995
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Békés megye Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program 3853 2538 658 657 -
2. Darvas Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program 14 9 5 - -
3. Nógrád megye Dunai vízátvezetés, vízfogadási feltételek kialakítása, Nyugat-nógrádi távvezeték
1379

509

500

370

-
B) Egészségügyi ellátás
4. Baranya megye Megyei Gyermekkórház, főépület rekonstrukciója
186

103

83

-

-
5. Bács-Kiskun megye Hollós J. Megyei Kórház, Kecskemét, Onkológia
699

212

307

180

-
6. Orosháza Egyesített gyógyító-megelőző intézet rekonstrukciója, I. ütem, élelmezés, mosoda, pathológia

1504


485


460


559


-
7. Békés megye Réthy Pál Kórház, Békéscsaba, rekonstrukció, diagnosztika-hotel
4500

1271

1400

1829

-
8. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Szakkórház és szanatórium rekonstrukciója, Miskolc, II. ütem
285

110

100

75

-
9. Fejér megye Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel
-

2710

1028

-

-
10. Csorna Városi kórház rekonstrukció, főépület rekonstrukciója
506

111

95

300

-
11. Hajdú-Bihar megye Kenézy György Kórház, Debrecen 260 179 81 - -
12. Hajdú-Bihar megye Kenézy György Kórház, Debrecen, Vértranszfúziós állomás kialakítása
3001

100

100

-

-
13. Heves megye Markhot F. M. Kórház, Eger, gépészet, közműrekonstrukció, szemészet
866

517

207

142

-
14. Gyöngyös Bugát Pál Kórház rekonstrukciója, I. ütem, hotel-diagnosztika
-

1470

356

-

-
15. Balassagyarmat Dr. Kenessey A. Kórház-Rendelőintézet beruházása, I. ütem, szemészeti pavilon
832

142

150

320

220
16. Somogy megye Kaposi M. Megyei Kórház rekonstrukciója, Kaposvár, közmű, művese, sebészet, neurológia

1061


971


60


30


-
17. Marcali Kórházrekonstrukció, diagnosztika, műtők, közmű
741

336

160

245

-
18. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jósa A. Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, rekonstrukció, III. ütem, szülészet-nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, sugárterápia


-1330544--
19. Kisvárda Kórházrekonstrukció 938 80 200 458 200
20. Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán
-

1070

507

-

-
21. Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Hetényi G. Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, közmű, gépészet, főépület rekonstrukciója

682


461


221


-


-
22. Jászberény Erzsébet Kórház rekonstrukciója, mosoda, főépület
380

62

170

148

-
Sor- Teljes Ebből
szám Önkormányzat Megnevezés költség
ÁFÁ-val
ráfordítás
1992.
XII. 31-ig

1993

1994

1995
1 2 3 4 5 6 7 8
23. Tolna megye Megyei Kórház-Rendelőintézet, Szekszárd, „A” épület rekonstrukciója, mosoda
223

129

94

-

-
24. Vas megye Markusovszky Mihály Kórház-Rendelőintézet, Szombathely, rekonstrukció, kazán, mosoda, konyha

572


436


136


-


-
25. Veszprém megye Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Veszprém, II. ütem
4378

1944

1243

1191

-
26. Zala megye Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg, műtőblokk, mosoda, kazán

-


1034


261


-


-
27. Keszthely Városi Kórház rekonstrukciója, II. ütem 920 110 350 460 -
28. Budapest Balassa Kórház rekonstrukciója 338 248 90 - -
C) Oktatás és kulturális szolgáltatás
29. Budapest Vígszínház, rekonstrukció 2000 300 1000 700 -
30. Békés Megyei
Önkormányzat
Jókai Színház, rekonstrukció 363 143 140 80 -
31. Miskolc Nemzeti Színház, rekonstrukció 1014 644 250 120 -
32. Sopron Petőfi Színház, rekonstrukció 100 50 50 - -
D) Kötvények tőke- és kamatterhe
33. Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Lakossági híd beruházási kötvény 161,1

-----------

Az önkormányzat 1992-1993. években 50-50 millió Ft saját forrást biztosít a beruházáshoz.

2. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 2. §-ához

Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
101 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, vízközmű-társulás
Támogatás mértéke: 30%
1 Berettyóújfalu 35245 900 900 900 900
2 Dunavarsány 241400 26465 0 0 0
3 Páka 93812 2078 0 0 0
4 Szolnok 101948 1302 0 0 0
5 Tiszafüred 61602 666 2163 0 0
6 Vép 85000 5444 0 0 0
7 Vizsoly 5000 300 0 0 0
105 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító létesítés
Támogatás mértéke: 30%
8 Gyöngyös 226064 22110 0 0 0
9 Kaposvár 763318 1800 14586 14490 1500
10 Siklós 83570 3000 4500 4500 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
106 Városi kórház rekonstrukció
Támogatás mértéke: 50%
11 Dombóvár 62500 5000 0 0 0
12 Hatvan 368659 18000 40000 40000 44144
13 Miskolc 165575 22250 0 0 0
107 Szociális otthon férőhely bővítés
Támogatás mértéke: 50%
14 Adásztevel 2880 480 0 0 0
15 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
önkormányzat

42500

6250

0

0

0
16 Békés megyei önkormányzat 40001 10000 0 0 0
17 Budapest Főváros 200000 40000 0 0 0
18 Budapest Főváros 485000 106000 76500 0 0
19 Budapest Főváros 250000 81000 21500 0 0
20 Csongrád megyei önkormányzat 436786 91924 0 0 0
21 Dunaújváros 120000 15000 0 0 0
22 Fábiánsebestyén 30000 2500 3700 3700 0
23 Fejér megyei önkormányzat 90000 15000 25000 0 0
24 Kaposvár 150000 20000 0 0 0
25 Kiskunfélegyháza 53058 16529 2500 0 0
26 Kisújszállás 19000 2000 0 0 0
27 Komárom 50000 12500 0 0 0
28 Pécs 264000 114300 0 0 0
29 Putnok 8000 1150 0 0 0
30 Somogyfajsz 25000 6250 0 0 0
31 Táska 40150 7500 7500 0 0
32 Tömörkény 9000 1500 0 0 0
33 Vas megyei önkormányzat 227450 30000 27500 0 0
34 Veresegyház 110000 9687 9375 0 0
35 Zala megyei önkormányzat 120000 20000 20000 0 0
108 Alapfokú oktatás
Támogatás mértéke: 40%
36 Borsfa 18144 590 0 0 0
37 Budapest XI. kerület 30860 2000 0 0 0
38 Cikó 9104 1090 0 0 0
39 Csanádapáca 9955 80 0 0 0
40 Császár 75683 0 6400 6000 6318
41 Csorvás 91738 6000 0 0 0
42 Füzesgyarmat 17500 1760 0 0 0
43 Jászárokszállás 40742 2000 0 0 0
44 Kaposfő 14601 1840 0 0 0
45 Kaszaper 13419 149 0 0 0
46 Kondoros 123075 8160 0 0 0
47 Körmend 50000 8360 0 0 0
48 Medgyesegyháza 39832 3412 0 0 0
49 Mezőcsokonya 24516 1828 0 0 0
50 Nagybörzsöny 31346 2000 2000 3958 0
51 Nagykörű 41715 3000 0 0 0
52 Pocsaj 111113 9800 9800 8258 0
53 Segesd 24884 3554 0 0 0
54 Siklós 79389 9600 0 0 0
55 Simontornya 33700 2397 0 0 0
56 Szedres 21962 1228 0 0 0
57 Szikszó 76000 7360 0 0 0
58 Tiszasas 27479 2507 0 0 0
59 Tiszasüly 19800 800 750 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
60 Vácszentlászló 41070 5760 0 0 0
61 Vámosmikola 47505 5600 0 0 0
62 Zánka 121817 11366 7147 7147 0
109 Középfokú oktatás
Támogatás mértéke: 50%
63 Csenger 431704 33000 10427 0 0
64 Csurgó 112008 3500 0 0 0
65 Kaposvár 179295 12000 10000 0 0
66 Kaposvár 74907 1750 1500 1500 0
67 Kaposvár 55108 4500 5000 0 0
68 Pécs 182820 32500 0 0 0
69 Sárospatak 269254 10785 0 0 0
70 Szeghalom 136100 14000 14119 0 0
71 Szombathely 54038 100 0 0 0
72 Szombathely 48137 100 0 0 0
73 Tiszavasvári 359240 20000 0 0 0
110 Szilárd hulladéklerakó-telep építése
Támogatás mértéke: 50%
74 Cegléd 119700 13000 13000 0 0
75 Kisbér 44000 3300 0 0 0
76 Kiskunhalas 18720 4300 0 0 0
77 Nyergesújfalu 19926 1200 0 0 0
78 Orosháza 17500 2250 3000 0 0
79 Szeghalom 15881 2000 2037 0 0
80 Szerencs 30200 2250 2450 0 0
81 Tiszasüly 10000 2000 500 0 0
111 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás
Támogatás mértéke: 90%
82 Bódvalenke 9200 1800 0 0 0
83 Cserépváralja 14000 4500 0 0 0
84 Erdőhorváti 16000 7200 0 0 0
85 Füzérradvány 21600 9270 0 0 0
86 Hejőszalonta 19400 8730 0 0 0
87 Istenmezeje 89000 17100 0 0 0
88 Kishuta 15000 6300 0 0 0
89 Monaj 12000 2700 0 0 0
90 Nagykinizs 16000 6300 0 0 0
91 Rakaca 19600 8820 0 0 0
92 Szakáld 19800 8100 0 0 0
93 Szentistvánbaksa 16000 6300 0 0 0
94 Szin 14500 11700 0 0 0
95 Szinpetri 12500 9900 0 0 0
96 Varbóc 14000 3600 0 0 0
112 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás
Támogatás mértéke: 50%
97 Alattyán 21750 4500 1875 0 0
98 Alsószentmárton 42200 9900 5520 0 0
Társult települések: Kistapolca
Siklósnagyfalu
Egyházasharaszti
Old
99 Átány 5767 500 500 500 0
100 Baranya megyei önkormányzat 209200 33000 22725 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
101 Bánfa 12480 3120 0 0 0
102 Boldogasszonyfa 26250 4000 4000 0 0
103 Borjád 45000 7500 0 0 0
Társult települések: Nagybudmér
Pócsa
104 Budakeszi 139000 45000 23000 0 0
105 Bugac 12000 3000 0 0 0
106 Bugyi 110500 13437 0 0 0
107 Csorna 25000 5000 0 0 0
108 Dencsháza 20900 0 3750 5250 0
Társult települések: Szentegát
109 Domaháza 26874 3812 0 0 0
110 Drávakeresztúr 14500 3625 0 0 0
111 Dunapataj 12592 2200 2242 0 0
112 Dunaszekcső 30258 5000 5000 0 0
113 Ecseny 13000 1500 0 0 0
114 Eger 99600 29880 0 0 0
Társult települések: Demjén
Andornaktálya
Noszvaj
Egerszalók
Nagytálya
Maklár
Kerecsend
115 Egercsehi 14000 3500 0 0 0
116 Erdősmecske 21060 4500 0 0 0
117 Fegyvernek 40000 7500 2500 0 0
118 Felsőlajos 4660 630 611 489 0
119 Felsőmocsolád 12100 2500 2500 0 0
120 Fertőszentmiklós 3331 865 0 0 0
121 Földeák 42000 2000 7000 7500 0
122 Füle 10000 1000 1000 0 0
123 Gelej 48000 10800 0 0 0
124 Gige 16440 1220 0 0 0
125 Győr-Moson-Sopron megyei
önkormányzat

251000

25000

25000

25000

15000
126 Gyúró 16138 750 0 0 0
127 Hernádvécse 14650 1800 0 0 0
128 Himód 45000 12000 0 0 0
Társult települések: Hövej
129 Jászágó 6500 750 0 0 0
130 Jászberény 16550 1275 0 0 0
131 Jászjákóhalma 17400 4000 0 0 0
132 Jásztelek 15320 2000 0 0 0
133 Kalaznó 9000 2000 0 0 0
134 Kaposvár 9230 1500 0 0 0
135 Kapuvár 25910 6478 0 0 0
136 Katádfa 11520 2880 0 0 0
137 Keszőhidegkút 2180 90 0 0 0
138 Kincsesbánya 3000 500 0 0 0
139 Kisbágyon 30800 6750 0 0 0
140 Kisberény 14000 2300 2300 0 0
141 Kiskunfélegyháza 15000 4375 0 0 0
142 Kiskunfélegyháza 50000 7266 0 0 0
143 Kompolt 6000 1000 900 0 0
144 Kovácshida 50000 7000 0 0 0
145 Kovácsszénája 28000 7200 0 0 0
Társult települések: Husztót
146 Kórós 21146 6344 0 0 0
Társult települések: Adorjás
147 Köblény 14000 3500 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
148 Lapáncsa 26000 5220 4800 0 0
Társult települések: Illocska
149 Mende 102832 26337 0 0 0
150 Mernye 13000 2500 3000 0 0
151 Mosonmagyaróvár 607500 125500 96750 0 0
152 Mucsi 17700 2500 2500 0 0
153 Nagybánhegyes 42982 10000 0 0 0
154 Nagykanizsa 28000 8000 0 0 0
155 Nagykónyi 9240 1090 0 0 0
156 Olasz 100797 31380 0 0 0
Társult települések: Belvárdgyula
Hásságy
157 Old 20000 6000 0 0 0
Társult települések: Kistapolca
Siklósnagyfalu
Egyházasharaszti
Alsószentmárton
158 Orosháza 9300 2650 0 0 0
159 Orosztony 40000 12000 0 0 0
Társult települések: Kerecseny
160 Pécs 54790 16970 0 0 0
161 Pilisszántó 27600 640 640 640 0
162 Pitvaros 11200 1000 0 0 0
163 Polány 12100 2500 2500 0 0
164 Poroszló 15000 1500 1500 2100 0
165 Pördefölde 7000 2400 0 0 0
166 Pusztamonostor 10200 2100 0 0 0
167 Siklósnagyfalu 19540 4362 3000 0 0
Társult települések: Kistapolca
Felsőszentmárton
Egyházasharaszti
Old
168 Sirok 9000 1500 0 0 0
169 Sirok 14285 3500 0 0 0
170 Solt 10000 2000 0 0 0
171 Somogyapáti 107374 32212 0 0 0
Társult települések: Basal
Patapoklosi
Somogyviszló
Somogyhatvan
172 Szarvasgede 19500 4600 0 0 0
173 Szentkatalin 17400 3002 0 0 0
174 Szentpéterfölde 9000 2000 0 0 0
175 Szerencs 7508 2704 0 0 0
176 Szigetvár 6000 1500 0 0 0
177 Szombathely 30500 7500 0 0 0
178 Tata 28800 3600 3600 3600 0
179 Tihany 38640 9260 0 0 0
180 Tiszadob 12770 2270 0 0 0
181 Uppony 5200 900 900 0 0
182 Vasad 68000 15000 5000 7325 0
183 Várdomb 12984 3246 0 0 0
184 Vilmány 7500 1150 1150 0 0
185 Zalaegerszeg 7192 0 1750 0 0
186 Zalakaros 30000 5000 0 0 0
113 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás
Támogatás mértéke: 30%
187 Aba 70000 12000 6000 0 0
188 Balatonfűzfő 15100 692 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
189 Balatonkenese 23970 2340 0 0 0
190 Bőny 175633 4560 0 0 0
Társult települések: Mezőörs
Pér
191 Csáfordjánosfa 35000 5268 0 0 0
Társult települések: Répceszemere
Csér
192 Csehbánya 30940 2802 0 0 0
193 Érd 104000 15000 0 0 0
194 Halászi 60000 12000 0 0 0
195 Hernád 110367 16983 0 0 0
196 Jásd 29750 3000 0 0 0
197 Kökény 100033 3000 0 0 0
198 Máriakálnok 24285 2571 0 0 0
199 Nagyvisnyó 37700 5319 0 0 0
200 Ófalu 27850 2320 0 0 0
201 Pécs 114358 11229 11100 0 0
202 Pusztavacs 60650 7350 0 0 0
203 Rajka 61990 6664 0 0 0
Társult települések: Bezenye
204 Ráckeresztúr 62908 3872 0 0 0
205 Sajóvámos 86880 5953 0 0 0
Társult települések: Sajósenye
Sajópálfala
206 Seregélyes 170000 28800 13500 0 0
Társult települések: Székesfehérvár
207 Siófok 34353 2745 0 0 0
208 Szentlőrinckáta 79700 9360 0 0 0
209 Szigethalom 267600 19453 0 0 0
210 Tatárszentgyörgy 25000 3076 1661 0 0
211 Vál 58200 6360 0 0 0
212 Zámoly 90000 3780 0 0 0
115 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna
Támogatás mértéke: 40%
213 Abádszalók 81270 3504 0 0 0
214 Ajka 44200 7400 0 0 0
215 Baj 69000 10400 8000 0 0
216 Balatonfenyves 108000 25920 0 0 0
217 Balatonfüred 81030 10992 9600 2540 0
218 Balatonfűzfő 38900 4324 0 0 0
219 Balatonkeresztúr 159479 12812 0 0 0
220 Balatonszemes 182000 25864 0 0 0
221 Bátor 134400 25400 17100 15300 0
Társult települések: Hevesaranyos
Szúcs
Egerbocs
222 Békésszentandrás 65000 4000 13200 0 0
223 Balatonlelle 102000 19067 0 0 0
224 Budapest III. kerület 160000 18800 11200 0 0
225 Budapest XXII. kerület 306057 46080 0 0 0
226 Ceglédbercel 133600 18735 9435 0 0
227 Csopak 25050 1520 0 0 0
228 Csurgó 23994 3864 2666 0 0
229 Dévaványa 63000 10510 0 0 0
230 Esztergom 70000 10000 8000 0 0
231 Esztergom 67500 10000 12000 0 0
232 Fadd 33700 4320 0 0 0
233 Fehérvárcsurgó 101000 8300 16000 9900 0
234 Fonyód 90000 0 12000 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
235 Gárdony 73828 4693 0 0 0
236 Göd 89921 17968 0 0 0
237 Gyenesdiás 16200 3240 0 0 0
238 Gyöngyössolymos 114254 13783 0 0 0
239 Gyula 59474 9724 0 0 0
240 Gyula 65185 4896 0 0 0
241 Hőgyész 42000 0 6400 4000 0
242 Jászárokszállás 89040 3673 0 0 0
243 Kalocsa 460078 33491 36505 39819 43464
244 Kiskőrös 111975 24680 0 0 0
245 Kisvárda 82000 10800 0 0 0
246 Komárom 30000 6000 0 0 0
247 Komárom 186000 24800 0 0 0
248 Komárom 40000 8000 0 0 0
249 Kunhegyes 151258 7416 6420 700 2800
250 Mátraszentimre 97200 11246 8848 0 0
251 Nagykanizsa 200000 10800 0 0 0
252 Nagykovácsi 127500 22800 16400 0 0
253 Nagyvisnyó 66700 12627 0 0 0
254 Nyíracsád 7300 597 0 0 0
255 Nyíradony 44800 11520 0 0 0
256 Nyírbátor 40000 8000 0 0 0
257 Osli 32000 5440 0 0 0
258 Pécs 346433 45520 45520 0 0
259 Sárospatak 40000 8000 0 0 0
260 Siófok 25790 2449 0 0 0
261 Siófok 31185 10000 0 0 0
262 Söpte 69866 9853 0 0 0
263 Szécsény 80528 6800 7800 0 0
264 Tarján 105000 14000 14000 0 0
265 Tököl 172100 19880 21920 0 0
266 Vállus 7000 1600 0 0 0
267 Vámosszabadi 98354 21008 0 0 0
Társult települések: Nagybajcs
268 Vásárosnamény 82750 12500 8000 0 0
269 Vértesszőlős 105000 0 14000 14000 0
270 Zirc 305000 18000 21200 26200 31000
117 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás
Támogatás mértéke: 60%
271 Ajka 199000 35700 29400 0 0
272 Baja 70000 24000 0 0 0
273 Balmazújváros 69600 8760 8760 0 0
274 Bábolna 118700 27000 20100 0 0
275 Bátaszék 20453 4592 0 0 0
276 Beremend 106000 15500 21000 0 0
277 Békés 138650 30750 0 0 0
278 Békéscsaba 280000 84000 0 0 0
279 Bodajk 26942 1500 5316 0 0
280 Budakeszi 113012 18000 7200 0 0
281 Budakeszi 122000 14640 0 0 0
282 Budapest II. kerület 618000 224334 0 0 0
283 Budapest XVII. kerület 380735 104408 0 0 0
284 Bükkszék 16550 750 3375 3375 0
285 Cibakháza 82600 30120 14748 0 0
286 Csorvás 111000 15000 36000 0 0
287 Csömör 396079 107000 56613 0 0
288 Diósd 38000 8400 6000 0 0
289 Dombóvár 70612 1087 0 0 0
290 Dudar 154000 36000 36000 18000 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
291 Egyek 64000 8400 14783 0 0
292 Egyházasrádóc 89539 26558 0 0 0
293 Écs 240000 98000 0 0 0
Társult települések: Nyúl
Ravazd
Pannonhalma
  Vissza az oldal tetejére