Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.9.)

1993. évi LI. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról * 

1. § Az 1993. évi költségvetésről szóló 1992. évi LXXX. törvény kiegészül az alábbi 32/A. §-sal:

„32/A. § Azon gazdálkodó szervezetek részére, amelyek oktatási-nevelési közfeladatokat főtevékenységként látnak el, és ezért az 1992. évi költségvetésről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az 1992/93. tanév kezdetétől normatív állami hozzájárulásban részesültek, a támogatás arányos hányadát az 1992/93. tanév végéig folyósítani kell.”

2. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére