Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.9.)

1993. évi LII. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) az alábbi 40/A. §-sal egészül ki:

„40/A. § Annak a nőnek, aki 1993. december 31-ig, illetve a T. 39. § (5) bekezdésében említett külön törvény hatálybalépéséig

a) a T. 40. §-a alapján legalább 3 évi korkedvezményt,

b) külön jogszabályban meghatározott feltételekkel korengedményes nyugdíjra, előnyugdíjra vagy átmeneti járadékra jogosultságot szerzett, illetve szerez,

az öregségi nyugdíjkorhatára az 55. életév, tekintet nélkül az igény érvényesítésének időpontjában a T. 39. § (2) bekezdése szerint egyébként irányadó korhatárra.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1993. március 1-jétől alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére