Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.9.)

1993. évi LIV. törvény

az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § Az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

2. § (1) Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Id. tv.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E törvény hatálya alá tartozik:]

a) az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény (a továbbiakban: Vt.) hatálya alá tartozó állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat és egyéb állami gazdálkodó szerv vagyona, ideértve a gyógyszertári központokat is.”

(2) Az Id. tv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább tizenöt nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális napilapban meg kell hirdetni. Zártkörű (meghívásos) pályázat esetén az érdekelteket a pályázatra közvetlenül kell felhívni.”

(3) Az Id. tv. 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább tizenöt nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális lapban meg kell hirdetni.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére