Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.8.)

1993. évi LXVI. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 50. §-a az alábbiak szerint egészül ki:

„50. § Az e törvény alapján bevezetésre kerülő adókkal egyidejűleg hatályukat vesztett rendeletek alapján korábban jogerős határozattal engedélyezett adó, díj és hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alóli mentességek, illetőleg kedvezmények a kötelezettségekkel együtt vesztik hatályukat az új adók hatálybalépése napján. Azonban az új építésű lakásokra, lakásbővítésekre jogerős határozattal engedélyezett házadómentesség annak lejártáig mentességet biztosít a lakásokra megállapított építményadó alól.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére