Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.14.)

1993. évi LXVIII. törvény

az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább harminc nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális napilapban meg kell hirdetni. A hirdetési kötelezettség teljesítése az is, ha a Vagyonügynökség hirdetéseket tartalmazó információs lapját a napilap mellékleteként jelentetik meg. Zártkörű (meghívásos) pályázat esetén az érdekelteket közvetlenül kell a pályázatra felhívni.”

(2) A Törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet kevesebb harminc napnál.”

(3) A Törvény 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább harminc nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális napilapban meg kell hirdetni. A hirdetési kötelezettség teljesítése az is, ha a Vagyonügynökség hirdetéseket tartalmazó információs lapját a napilap mellékleteként jelentetik meg.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére