Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.14.)

1993. évi LXIX. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkanélküli előnyugdíj megállapítását kérheti, ha)

b) legalább 180 napja munkanélküli járadékban részesül vagy legalább 180 napon át munkanélküli járadékban részesült, és a munkanélküli járadék folyósítása időtartamának lejártát követő 1 éven belül az a) pont szerinti életkort betöltötte és e törvény alapján munkanélküli ellátásra nem jogosult.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére