Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.19.)

1993. évi LXXIII. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A katonai szolgálatot teljesítő a vallását - a katonai szervezet működési rendjével és a honvédelmi kötelezettség teljesítésével összhangban - szabadon gyakorolhatja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére