Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.20.)

1993. évi LXXIV. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről * 

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) a következők szerint módosul, illetve egészül ki:

1. § A T. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) E törvény alapján biztosított:]

b) a szövetkezeti tag - ide nem értve az iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen közreműködik;”

2. § A T. 118. §-a (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(2) Baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki]

g) iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen közreműködik.”

3. § A T. 119/B. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére a személyes közreműködése alapján kiosztott jövedelem után tízszázalékos mértékű baleseti járulékot köteles fizetni.”

4. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1993. március 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére