Időállapot: közlönyállapot (1993.IX.27.)

1993. évi LXXXIV. törvény

az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes elkülünített állami pénzalapokról szóló 1992 évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 51. § (4) bekezdésének második mondatában az „1993. április 30-ig” szövegrész helyébe „1993. szeptember 30-ig” szöveg lép.

2. § A Tv. VIII. fejezet Vegyes és átmeneti rendelkezések cím a következő 69/A. §-sal egészül ki:

„69/A. § A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú célú földhasznosításra elkülönített támogatás 1993. évre és az 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kedvezményezett településekre vonatkozó pályázati feltételeit kialakítja és közzéteszi, továbbá a támogatásokat soronkívül folyósítja.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére