Időállapot: közlönyállapot (1993.X.1.)

1993. évi LXXXV. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) az alábbiak szerint módosul:

1. § Az Ftv. 1. számú melléklete I. részének B) főcíme alatti a) Egyházi egyetemek címén belül a „Budapesti Református Teológiai Akadémia” szövegrész helyébe a „Károli Gáspár Református Egyetem” szövegrész lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba; egyidejűleg az Ftv. 1. számú melléklete II. részének B) főcíme alatti a) Egyházi főiskolák címén belül a „Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére