Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról 2/6. oldal

1 Béralap 156,4 165,5
2 Társadalombiztosítási járulék 35,2 55,4
3 Dologi kiadások 307,3 274,9
2 Felújítás 9,3 9,3
3 Határőrkerület parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.534,8 1.847,0
2 Társadalombiztosítási járulék 476,9 718,2
3 Dologi kiadások 1.999,3 1.791,3
2 Felújítás 120,7 159,5
7 Tűzoltóság
1 TOP és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 153,6 145,0
2 Társadalombiztosítási járulék 52,8 65,1
3 Dologi kiadások 283,8 238,0
2 Felújítás 49,4 6,8
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 2,0 2,0
2 Tűzoltóparancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.503,4 2.720,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1.044,2 1.186,4
3 Dologi kiadások 1.345,4 1.760,2
2 Felújítás 155,7 95,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 350,0 402,6
2 Lakástámogatás 29,0 29,0
8 Polgári Védelem
1 PV Igazgatóság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,0 57,7
2 Társadalombiztosítási járulék 32,7 43,8
3 Dologi kiadások 147,2 416,7
2 Felújítás 100,0 93,7
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 3,0 3,0
2 PV parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 263,3 267,2
2 Társadalombiztosítási járulék 113,2 123,5
3 Dologi kiadások 31,8 44,6
9 Menekültügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,0 13,7
2 Társadalombiztosítási járulék 8,6 6,2
3 Dologi kiadások 14,0 11,5
11 Állami Népességnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 74,3 80,7
2 Társadalombiztosítási járulék 30,2 35,3
3 Dologi kiadások 72,6 158,2
2 Felújítás 5,0 5,0
12 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,9 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8 9,3
3 Dologi kiadások 9,6 11,6
13 Főiskolák
1 Államigazgatási Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 100,8 108,7
2 Társadalombiztosítási járulék 40,4 46,0
3 Dologi kiadások 105,0 153,3
2 Felújítás 10,0 7,9
2 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 259,3 273,0
2 Társadalombiztosítási járulék 108,0 121,7
3 Dologi kiadások 133,0 140,9
2 Felújítás 10,0 6,5
14 BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1 BM Üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 157,0 145,8
2 Társadalombiztosítási járulék 65,0 63,3
3 Dologi kiadások 202,0 310,5
2 Felújítás 32,0 76,4
2 Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 125,0 139,9
2 Társadalombiztosítási járulék 48,0 61,4
3 Dologi kiadások 78,0 101,7
2 Felújítás 12,0 9,9
3 BM Művelődési Központ és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 83,0 79,6
2 Társadalombiztosítási járulék 33,0 32,6
3 Dologi kiadások 29,0 57,0
2 Felújítás 9,0 17,7
4 Kiképzési, testnevelési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,0 46,9
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0 21,3
3 Dologi kiadások 65,4 74,8
2 Felújítás 10,0 29,4
15 BM Központi Kórház és Intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 531,0 479,0
2 Társadalombiztosítási járulék 212,6 209,1
3 Dologi kiadások 528,8 616,4
2 Felújítás 50,0 58,6
16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 56,7 52,8
2 Társadalombiztosítási járulék 24,4 20,1
3 Dologi kiadások 34,6 16,9
17 Alapok
1 Letelepedési Alap 1.000,0 1.000,0
18 BM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
3 Dologi kiadások 948,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 350,0 414,9
2 Lakásépítés 200,0 232,3
3 Lakástámogatás 7,0 7,0
4 UTE támogatása 145,0
5 Budapesti Rendészeti Sport Egyesület 5,0
6 Szakszervezet támogatása 5,0
1-18. cím összesen: 54.045,3 61.626,9
25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5.840,0 5.830,0
3 Üdülőhelyi feladatok 899,0 865,1
5 Szociálpolitikai feladatok 16.081,0 16.081,0
6 Gyermek- és ifjúságvédelem 6.326,0 6.201,8
7 Szociális otthoni, intézeti ellátáshoz 6.922,0 6.883,3
8 Idősek és fogyatékosok nappali intézményi ellátásához
1.130,0

1.108,9
9 Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézményi ellátásához
236,8

226,2
10 Egészségügyi gyermekotthonok és gyógypedagógiai intézetek
1.617,0

1.607,0
11 Óvodai ellátáshoz 7.251,0 7.236,0
12 Általános iskolai oktatás 38.640,0 38.507,6
13 Alapfokú művészet oktatás 1.695,0 1.690,2
14 Fogyatékos gyermekek oktatása 2.467,0 2.458,2
15 Gimnáziumi, szakiskolai oktatás 6.634,0 6.609,8
16 Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás 13.523,0 13.506,5
17 Szakmunkásképzés elméleti oktatása 7.881,0 7.855,2
18 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatása 1.596,0 1.584,5
19 Kiegészítő hozzájárulás nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz
1.203,0

1.199,3
20 Diákotthoni ellátás 5.195,0 5.150,0
23 Térségi feladatok 4.210,0 4.210,4
24 Helyi közművelődési feladatok 2.105,0 2.105,2
25 Kiegészítő hozzájárulás nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz
135,0

134,3
26 Település-üzemeltetés támogatása 31.578,0 31.577,9
27 Lakáskamat támogatás 2.500,0 2.158,5
28 Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása 5.000,0 5.000,4
2 Önkormányzatok színházi támogatása 2.046,0 2.040,6
3 Címzett és céltámogatások 26.640,0 27.189,7
5 Központosított előirányzatok
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
2.750,0

2.250,0
3 SZJA-ban közműfejlesztési kedvezmény megszüntetésének ellentét.
700,0

1.568,5
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 150,0 150,2
5 Szociális követelménynek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása
20,0

15,8
6 Gyermekintézmények, szakmunkásképző műhelyek önkormányzati tulajdonba vételének támogatása
310,0

229,5
7 Színházi bemutatók támogatása 200,0 200,0
8 Folyékony települési hulladékgyűjtés támogatása 160,0 157,2
9 Helykímélő hamvasztásos temetés támogatása 160,0 120,4
10 Körjegyzők bérének és TB-járulékának támogatása 200,0 178,9
11 A pincerendszerek, partfalszakadások veszélyelhárítási munkáira
350,0

350,0
12 Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói ártámogatás megszüntetése miatt
1.500,0

1.500,0
13 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 1.000,0 1.000,0
14 Lakossági távhőszolgáltatás támogatása 700,0 700,0
15 Nevelési segély kiegészítése 2.850,0 2.850,0
17 Zenekarok, énekkarok támogatása 80,0 80,0
18 Száz főt meg nem haladó tanuló létszámú általános iskolák támogatása
300,0

287,5
19 Pedagógusok intenzív továbbképzése 34,0 27,7
20 Vis maior esetek megoldása 860,0
6 Települések SZJA kiegészítése 7.345,7 7.339,7
7 Bérpolitikai intézkedési keret 3.436,3
8 Fejezetektől átvett előirányzatok 1.673,2
25. cím összesen: 218.160,5 223.992,5
VIII. fejezet kiadásai összesen: 272.205,8 285.619,4

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 233,0 214,2
2 Társadalombiztosítási járulék 98,0 82,2
3 Dologi kiadások 176,0 175,8
2 Felújítás 15,5
2 Magyar Honvédség
1 MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.280,0 1.346,9
2 Társadalombiztosítási járulék 550,0 564,4
3 Dologi kiadások 1.239,0 996,5
2 Felújítás 0,1
2 Szárazföldi csapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6.140,0 6.245,4
2 Társadalombiztosítási járulék 2.390,0 2.288,1
3 Dologi kiadások 5.265,0 5.545,6
2 Felújítás 171,3
3 Légvédelmi csapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.878,0 2.969,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.132,0 1.125,2
3 Dologi kiadások 4.037,0 2.729,6
2 Felújítás 60,9
4 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 171,0 170,0
2 Társadalombiztosítási járulék 74,0 64,4
3 Dologi kiadások 69,0 46,4
5 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 971,0 843,7
2 Társadalombiztosítási járulék 350,0 255,5
3 Dologi kiadások 542,0 638,8
2 Felújítás 7,9
6 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.937,0 3.963,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1.651,0 1.614,2
3 Dologi kiadások 8.744,0 15.354,9
2 Felújítás 2.301,0
3 MH gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 109,0 113,6
2 Társadalombiztosítási járulék 47,0 48,5
3 Dologi kiadások 50,0 55,7
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.600,0 1.495,9
2 Társadalombiztosítási járulék 629,0 584,2
3 Dologi kiadások 1.254,0 1.149,5
2 Felújítás 0,7
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 117,0 69,5
2 Társadalombiztosítási járulék 50,0 29,6
3 Dologi kiadások 16,0 12,3
6 MH kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 311,0 359,6
2 Társadalombiztosítási járulék 132,0 134,2
3 Dologi kiadások 302,0 434,7
2 Felújítás 0,6
7 MH sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,0 41,7
2 Társadalombiztosítási járulék 19,0 17,8
3 Dologi kiadások 191,0 205,0
8 MH egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.180,0 1.116,6
2 Társadalombiztosítási járulék 503,0 475,9
3 Dologi kiadások 845,0 1.195,8
2 Felújítás 0,2
9 MH üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 139,0 126,3
2 Társadalombiztosítási járulék 60,0 54,3
3 Dologi kiadások 196,0 244,5
10 MH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3.322,0
2 Felújítás 4.206,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 2.400,0 2.367,0
2 Lakástámogatás 400,0 415,0
3 Lakásépítés 700,0 676,0
IX. fejezet kiadásai összesen: 60.748,0 61.216,4

X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA

1 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 262,7 310,1
2 Társadalombiztosítási járulék 113,0 135,7
3 Dologi kiadások 692,3 645,8
2 Felújítás 2,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 1,0
2 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,6 17,3
2 Társadalombiztosítási járulék 6,3 13,6
3 Dologi kiadások 11,1 42,1
2 Felújítás 0,1
3 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 752,6 164,9
2 Társadalombiztosítási járulék 88,0 71,9
3 Dologi kiadások 826,1 2.560,3
2 Felújítás 13,0
4 Nemzetközi Technológiai Együttműködési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,1 15,5
2 Társadalombiztosítási járulék 4,8 6,0
3 Dologi kiadások 27,0 40,1
2 Felújítás 0,1
5 NGKM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 145,9 55,1
2 Felújítás 16,0 16,0
6 Alapok
1 Kereskedelemfejlesztési Alap 4.000,0 3.200,0
2 Befektetésösztönzési Alap 2.000,0 1.800,0
X. fejezet kiadásai összesen: 8.971,5 9.111,1

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 191,0 197,0
2 Társadalombiztosítási járulék 81,8 88,1
3 Dologi kiadások 189,0 1.594,7
2 Felújítás 4,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 10,0 10,0
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.430,7 2.326,6
2 Társadalombiztosítási járulék 945,9 1.034,4
3 Dologi kiadások 1.552,1 2.018,3
2 Felújítás 66,4
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5.606,0 5.754,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2.325,4 2.456,8
3 Dologi kiadások 6.911,2 10.820,5
2 Felújítás 835,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 1.406,0 1.407,0
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.741,5 2.919,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.115,8 1.304,1
3 Dologi kiadások 3.649,1 5.486,9
2 Felújítás 299,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 785,0 845,0
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 131,2 125,6
2 Társadalombiztosítási járulék 55,9 54,4
3 Dologi kiadások 92,5 243,5
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.507,7 1.565,5
2 Társadalombiztosítási járulék 580,5 687,9
3 Dologi kiadások 879,9 1.119,3
2 Felújítás 29,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 619,0 755,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 316,2 306,7
2 Társadalombiztosítási járulék 135,4 131,2
3 Dologi kiadások 253,8 309,9
2 Felújítás 33,1
8 Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság
1 Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 28,9 21,3
2 Társadalombiztosítási járulék 12,4 9,4
3 Dologi kiadások 21,4 29,2
2 Üdülők és szanatóriumok igazgatóságai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 860,3 689,4
2 Társadalombiztosítási járulék 398,5 310,9
3 Dologi kiadások 1.843,4 1.708,9
2 Felújítás 124,1 85,8
3 Üdültetés fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,8
2 Társadalombiztosítási járulék 0,7
3 Dologi kiadások 15,5
9 NM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
9 Pénzmaradvány és érdekeltségi alap felhasználása
1.029,7
2 Stroke-program 98,0
3 Egészségvédelmi megelőzési célok támogatása 60,0
4 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 175,0
5 Endoszkópos diagnosztika 20,0
6 Csontvelő-transzplantáció 60,0
7 Egészségügyi szakirányok oktatási formáinak kiegészítő működési támogatás
90,0

0,6
8 Pathológiai ellátás fejlesztése 80,0
9 Családtervezési program 40,0 3,5
10 Intenzív és koraszülött ellátás 60,0
11 Kórházhigiénia és ápolástechnika 80,0 0,3
12 Teljesítmény finanszírozás normatív követelményrendszere 85,0 0,4
13 Alapellátás képzési rendszere 120,0
14 Társadalmi szervezetek támogatása 64,0 49,1
15 Hajléktalanok ellátása 200,0 59,4
16 Rehabilitációs programok 100,0 23,2
17 Kistelepüléseken az időskorúak alapellátásának társulásos formában történő támogatása
70,0
18 Kistelepüléseken a falugondnoki rendszer továbbfejlesztése 30,0
19 Idősek, fogyatékosok klubjai, otthonai, szervezett étkezési lehetősége
80,0

4,9
20 Szociális képzés, kutatás 80,0 15,8
21 Térségi válságkezelő programok 250,0 0,7
22 Egyes lakossági csoportok célzott támogatása 100,0 11,5
23 Kríziskezelő intézmények 100,0 35,2
24 Jóléti Szolgálat Alapítvány 100,0 70,0
25 Gyorssegély Alapítvány 50,0 45,0
26 Hajlék Alapítvány 20,0 18,0
27 Mocsáry Lajos Alapítvány 30,0 22,0
28 Elfekvő, házigondozó szolgálatok 300,0
29 Non-profit szociális intézmények, szolgálatok 150,0
30 Új ellátó intézmények, szolgálatok 100,0 44,9
31 Szociális védett munkahelyek 100,0 42,5
32 Szociális lakás egyes lakossági csoportoknak 80,7
33 Tej-, tejtermékutalványok 300,0 290,0
34 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 1.035,0
35 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása
1 Szociális intézményi ellátás 560,0 508,5
2 Idősek napközi otthoni ellátása 11,0 11,6
3 Egészségügyi gyermekotthonok 217,0 190,3
4 Gyermek- és ifjúságvédelem 36,0 2,0
5 Kábítószerek terápiás ellátása 3,4 10,8
36 Ifjúsági szabadidősport 250,0
37 Fejezeti tartalék 5,0 0,2
38 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 1.228,5 13,7
39 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 680,0 687,0
40 Orvosi gépkocsi vásárlási támogatás 80,0 80,0
41 Immissziós hálózat kiegészítése 30,0
42 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 24,8
10 Családi pótlék
1 Családi pótlék 92.700,0 91.814,0
11 A TB Alapnak és kezelőjének fizetendő központi költségvetési térítések
1 A TB Alapnak és kezelőjének fizetendő térítések
1 Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz
2.600,0

2.600,0
2 Az Alap által 1990-ben átvállalt családi pótlék kamata
4.000,0

4.000,0
3 A folyósításra vállalt ellátások költségeinek megtérítése
500,0

500,0
4 A társadalombiztosítás profiltisztítása keretében a segély jellegű kiadások
3.600,0

3.950,0
5 Az 1992-ben kifizetésre kerülő politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítés
4.000,0

3.641,7
6 Bányászok korengedményes nyugdíjazásának átvállalása
500,0

258,3
7 A táppénzrendszer módosítása miatt a központi költségvetést terhelő táppénz
4.400,0
8 TB működési költségtérítés 1991-re 100,0
9 TB Alapból finanszírozott bérpolitikai intézkedés
1.733,7
XI. fejezet kiadásai összesen: 157.512,7 159.595,4

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 136,3 143,3
2 Társadalombiztosítási járulék 54,4 66,5
3 Dologi kiadások 121,9 137,7
2 Felújítás 0,4
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.931,5 2.828,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1.260,5 1.316,2
3 Dologi kiadások 1.193,9 2.236,8
2 Felújítás 431,5
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 120,5 117,5
2 Társadalombiztosítási járulék 51,1 51,7
3 Dologi kiadások 58,0 80,8
2 Felújítás 4,4
4 IM Büntetésvégrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.077,0 2.106,3
2 Társadalombiztosítási járulék 893,1 538,2
3 Dologi kiadások 2.192,0 3.268,2
2 Felújítás 250,0 177,6
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 110,0 114,0
2 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Lakásépítés 60,0 74,0
5 IM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 IM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 478,8
2 Felújítás 403,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 235,0 261,0
2 Gyermek-tartásdíjak állami megelőlegezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 107,0
3 Jogtörténeti kutatások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 12.295,4 14.463,4

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 186,9 189,8
2 Társadalombiztosítási járulék 80,4 84,8
3 Dologi kiadások 199,4 398,8
2 Felújítás 11,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 13,0 13,0
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 723,8 754,0
2 Társadalombiztosítási járulék 304,8 343,5
3 Dologi kiadások 1.593,7 2.044.5
2 Felújítás 8,6 46,4
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 26,0 26,0
3 Hírközlési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 238,7 290,7
2 Társadalombiztosítási járulék 106,1 131,9
3 Dologi kiadások 1.102,7 1.104,3
2 Felújítás 40,8 4,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 50,0 50,0
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
  Vissza az oldal tetejére