Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról 3/6. oldal

1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.794,5 2.041,5
2 Társadalombiztosítási járulék 771,6 988,5
3 Dologi kiadások 9.910,9 20.999,4
2 Felújítás 1.612,4 1.924,5
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 713,5 882,8
2 Társadalombiztosítási járulék 306,8 458,5
3 Dologi kiadások 1.188,3 2.721,7
2 Felújítás 323,4 96,0
7 Vízügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.606,9 2.654,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1.105,6 1.170,2
3 Dologi kiadások 5.185,2 7.471,8
2 Felújítás 26,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 20,0 20,0
8 Árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 72,6 76,1
2 Társadalombiztosítási járulék 31,2 34,4
3 Dologi kiadások 123,2 334,4
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 45,7 43,1
2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 18,8
3 Dologi kiadások 40,7 142,9
2 Felújítás 1,1
10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 952,3 976,4
2 Társadalombiztosítási járulék 409,5 439,1
3 Dologi kiadások 703,1 1.002,9
2 Felújítás 28,0
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,4 44,0
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8 19,5
3 Dologi kiadások 26,9 41,1
2 Felújítás 8,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 11,0 8,0
13 KHVM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 KHVM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
7 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 49,7
2 KHVM - Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 304,2
4 Szigetközi térség kárainak mérséklése 100,0
5 Kormányzati beruházások, célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 600,0 600,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 900,0 898,0
3 Vízkárelhárítás 1.400,0 1.405,0
4 Regionális víziközmű-hálózat 1.200,0 1.113,0
5 Vízminőség-védelem 460,0 459,0
6 Légi közlekedés 450,0 511,0
7 Kombinált fuvarozás 60,0 60,0
8 Vasúthálózat fejlesztése 2.590,0 2.590,0
9 Művelődési beruházás 20,0 23,0
11 Dunai rehabilitációs feladatok 194,0
15 Délbuda-Rákospalota metró 14,0
3 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés 337,8
XIII. fejezet kiadásai összesen: 41.083,7 58.134,0

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 322,3 294,9
2 Társadalombiztosítási járulék 138,6 172,8
3 Dologi kiadások 141,6 486,5
2 Felújítás 3,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházás 115,0 128,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.327,8 1.807,9
2 Társadalombiztosítási járulék 140,0 170,4
3 Dologi kiadások 4.145,9 8.765,4
2 Felújítás 200,0 249,8
4 KM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 513,4
2 Felújítás 7,5
2 Ágazati célfeladatok
1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
2 Nemzetközi tagdíjak 580,0
3 Új külképviseletek felállítása 200,0
4 Külföldi tájékoztatás 52,8
6 Turistakölcsönök 6,1
XIV. fejezet kiadásai összesen: 8.475,6 12.593,0

XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 329,0 332,2
2 Társadalombiztosítási járulék 140,5 150,4
3 Dologi kiadások 225,2 494,2
2 Felújítás 46,0 2,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 15,0 16,0
2 Földművelésügyi szakigazgatási, szolgáltatási és informatikai intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.719,6 1.568,0
2 Társadalombiztosítási járulék 739,1 747,6
3 Dologi kiadások 1.333,4 2.019,1
2 Felújítás 85,0 53,6
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.110,4 1.173,6
2 Társadalombiztosítási járulék 476,5 525,3
3 Dologi kiadások 898,2 1.693,0
2 Felújítás 20,3 48,5
4 Mezőgazdasági minősítő intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 325,5 314,1
2 Társadalombiztosítási járulék 145,7 141,5
3 Dologi kiadások 545,6 641,0
2 Felújítás 15,0 12,1
6 Mezőgazdasági szakmunkásképző és munkástovábbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 187,3 184,9
2 Társadalombiztosítási járulék 77,3 86,2
3 Dologi kiadások 223,3 332,2
2 Felújítás 60,0 42,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 112,0 112,0
7 Mezőgazdasági szakközépiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 13,8 15,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,9 7,1
3 Dologi kiadások 12,7 19,0
2 Felújítás 0,2 1,0
8 Agrárfelsőoktatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.445,4 2.590,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1.048,6 1.078,6
3 Dologi kiadások 2.414,1 4.278,6
2 Felújítás 489,4 368,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 73,0 81,0
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,6 53,8
2 Társadalombiztosítási járulék 14,1 23,6
3 Dologi kiadások 27,2 36,3
2 Felújítás 3,0 3,2
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 510,3 510,1
2 Társadalombiztosítási járulék 218,8 230,3
3 Dologi kiadások 493,9 983,8
2 Felújítás 44,0 25,7
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 32,1 31,5
2 Társadalombiztosítási járulék 13,8 13,1
3 Dologi kiadások 68,7 136,7
2 Felújítás 43,5 36,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 7,0
12 FM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 FM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,6
2 Társadalombiztosítási járulék 9,7
3 Dologi kiadások 229,6 118,0
2 Felújítás 82,0 49,0
2 FM - Ágazati és célfeladatok
1 Polgári védelmi feladatokra 15,0 15,0
2 Kutatási feladatok támogatása 173,0 137,6
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
2 Erdőszerkezet átalakítás, fásítás 650,0 652,0
5 Földhivatalok alapfeladataira 156,4
3 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés 90,0 40,8
XV. fejezet kiadásai összesen: 18.268,3 22.233,2

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 164,5 112,5
2 Társadalombiztosítási járulék 69,1 70,5
3 Dologi kiadások 602,9 820,1
2 Felújítás 9,4
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,6 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,1 1,0
3 Dologi kiadások 3,6 4,4
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 45,8 57,4
2 Társadalombiztosítási járulék 19,0 22,7
3 Dologi kiadások 24,9 133,6
2 Felújítás 1,4
4 Országos Munkaügyi Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 58,2 92,7
2 Társadalombiztosítási járulék 25,0 41,9
3 Dologi kiadások 54,2 369,2
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,4 22,3
2 Társadalombiztosítási járulék 7,2 7,6
3 Dologi kiadások 3,0 17,7
2 Felújítás 4,0
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,1 44,9
2 Társadalombiztosítási járulék 15,9 21,9
3 Dologi kiadások 137,2 267,1
2 Felújítás 40,0
7 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 129,3 131,4
2 Társadalombiztosítási járulék 55,5 58,9
3 Dologi kiadások 83,7 86,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 15,0
2 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,2 10,5
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 5,2
3 Dologi kiadások 4,7 8,5
3 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,7 33,1
2 Társadalombiztosítási járulék 10,3 3,8
3 Dologi kiadások 39,9 80,6
2 Felújítás 3,3
8 Megyei Munkaügyi Központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 547,0 1.076,9
2 Társadalombiztosítási járulék 235,2 490,3
3 Dologi kiadások 1.423,4 3.247,1
2 Felújítás 180,3
9 Alapok
1 Foglalkoztatási Alap 13.500,0 13.500,0
2 Szolidaritási Alap 10.200,0 34,448,7
10 MüM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,4
3 Dologi kiadások 95,6 40,2
2 Felújítás 2,6
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,0 5,0
XVI. fejezet kiadásai összesen: 27.672,9 55.586,2

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 355,7 429,1
2 Társadalombiztosítási járulék 145,5 190,5
3 Dologi kiadások 309,5 899,8
2 Felújítás 103,5
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 182,6 158,3
2 Társadalombiztosítási járulék 78,0 87,6
3 Dologi kiadások 535,6 1.098,8
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 35,5 38,5
2 Társadalombiztosítási járulék 15,3 17,8
3 Dologi kiadások 148,1 131,9
2 Felújítás 2,6
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.740,3 3.080,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1.608,4 1.256,8
3 Dologi kiadások 1.855,2 3.062,2
2 Felújítás 58,0 173,0
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.013,0 2.007,6
2 Társadalombiztosítási járulék 876,2 785,0
3 Dologi kiadások 914,8 1.783,6
2 Felújítás 100,0 104,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 245,0 548,0
2 Lakásépítés 20,0 30,0
3 Lakástámogatás 10,0 10,0
8 Lakásalap-Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5,1 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2 0,4
3 Dologi kiadások 5,4 18,9
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,5 15,8
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 10,3
3 Dologi kiadások 24,3 53,6
2 Felújítás 1,3
12 Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 131,3 113,3
2 Társadalombiztosítási járulék 56,5 48,7
3 Dologi kiadások 80,9 45,0
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1.731,3 2.233,8
3 Pártszékházak felújítása
1 Működési költségvetés
5 Szolgáltatás 200,0
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,3 43,6
2 Társadalombiztosítási járulék 22,9 19,4
3 Dologi kiadások 42,9 66,1
2 Felújítás 2,0 0,3
14 PM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 PM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,5
3 Dologi kiadások 73,9 36,0
2 Felújítás 88,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 25,0 25,0
2 Ágazati és célfeladatok
4 Országmozgósítás gazdasági felkészítési központ kiadásai
700,0

549,1
5 Világbanki Programiroda 8,0
7 Önkormányzati adók feldolgozása 100,0
15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,2
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 2,5
16 Szerencsejáték Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2
3 Dologi kiadások 23,0
18 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 5.000,0 5.040,5
2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
26.000,0

22.890,8
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 11.200,0 16.604,0
2 Reorganizációs program 2.000,0 352,2
3 Agrárpiaci támogatás 4.000,0 7.300,6
4 Egyéb vállalati támogatások 3.800,0 1.984,1
19 Fogyasztói árkiegészítés 17.500,0 19.145,1
20 Vállalkozások felhalmozási támogatása
1 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Lágymányosi Duna-híd 600,0 600,0
2 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
1 Folyamatban lévő beruházások determinációi 800,0
2 Mező- és erdőgazdasági infrastrukturális beruházások, egyéb determinációk
1.500,0

1.402,0
7 Elmaradott térségek fejlesztése 6.000,0 4.744,0
8 Gazdálkodók mezőgazdasági földhasznosításának támogatása
1.405,0
9 Kormányzati beruházások évközi rendkívüli célfeladatai
200,0
10 Egészségügyi tartalék 10,0
11 Lebonyolítási jutalék 22,0
21 Magánerős lakásépítés támogatása 23.000,0 28.674,0
23 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások 3.200,0 5.321,9
24 Garanciabeváltás (Garanciafedezet) 6.000,0 4.272,2
XVII. fejezet kiadásai összesen: 127.427,5 139.086,0

XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 326,1 296,7
2 Társadalombiztosítási járulék 138,8 125,2
3 Dologi kiadások 366,2 523,0
2 Felújítás 50,0 69,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 30,0 45,0
2 Tudományegyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.697,9 3.037,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1.118,7 1.201,8
3 Dologi kiadások 2.832,7 4.677,6
2 Felújítás 650,0 510,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 560,0 711,0
3 Műszaki egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.469,6 2.319,7
2 Társadalombiztosítási járulék 867,8 856,1
3 Dologi kiadások 2.636,2 3.502,4
2 Felújítás 160,0 273,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 130,0 187,0
4 Művészeti és testnevelési főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 651,5 691,5
2 Társadalombiztosítási járulék 276,0 292,2
3 Dologi kiadások 440,2 641,7
2 Felújítás 33,0 71,6
3 Kormányzati beruházások
2 Intézményi beruházások 75,0 107,0
5 Pedagógusképző főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.647,1 1.762,6
2 Társadalombiztosítási járulék 696,8 733,1
3 Dologi kiadások 1.781,5 2.457,0
2 Felújítás 50,0 118,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 170,0 116,0
6 Műszaki és gazdasági főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.154,6 1.241,3
2 Társadalombiztosítási járulék 472,5 516,0
3 Dologi kiadások 1.215,3 1.714,3
2 Felújítás 33,0 55,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 100,0 126,0
7 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 114,8 153,3
2 Társadalombiztosítási járulék 31,7 44,6
3 Dologi kiadások 53,1 152,8
2 Felújítás 20,0 12,5
8 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 204,3 251,4
2 Társadalombiztosítási járulék 87,0 106,5
3 Dologi kiadások 285,7 571,4
2 Felújítás 20,0 85,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 80,0 20,0
9 Országos könyvtárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 279,2 288,8
2 Társadalombiztosítási járulék 119,1 127,8
3 Dologi kiadások 254,3 327,5
2 Felújítás 20,0 11,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 30,0 43,0
10 Országos levéltárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 69,8 78,9
2 Társadalombiztosítási járulék 29,9 34,9
3 Dologi kiadások 87,9 135,5
2 Felújítás 10,0 18,3
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 100,0 10,0
11 Országos múzeumok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 461,2 494,9
2 Társadalombiztosítási járulék 196,8 217,8
3 Dologi kiadások 527,8 725,7
2 Felújítás 500,0 411,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 75,0 235,0
12 Magyar Nemzeti Színház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 150,9 140,6
2 Társadalombiztosítási járulék 64,1 54,3
3 Dologi kiadások 75,4 125,0
2 Felújítás 10,0 4,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 10,0 15,0
13 Magyar Állami Operaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 440,4 503,7
2 Társadalombiztosítási járulék 187,2 215,7
3 Dologi kiadások 244,5 292,3
2 Felújítás 10,0 4,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 10,0 22,0
14 Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 477,3 529,5
2 Társadalombiztosítási járulék 195,9 207,6
3 Dologi kiadások 598,5 969,4
2 Felújítás 300,0 401,6
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 235,0 109,0
15 Szerzői Jogvédő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 65,7 87,4
2 Társadalombiztosítási járulék 28,3 38,6
3 Dologi kiadások 118,6 129,3
16 Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,8 38,5
2 Társadalombiztosítási járulék 26,3 19,3
3 Dologi kiadások 266,1 290,7
2 Felújítás 1,5
17 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 44,2 51,2
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 15,6
3 Dologi kiadások 837,8 947,9
2 Felújítás 10,0 54,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 125,0 45,0
18 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 70,1 80,7
2 Társadalombiztosítási járulék 23,2 28,7
3 Dologi kiadások 69,2 199,3
19 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 OTSH igazgatása
1 Működési költségvetés
  Vissza az oldal tetejére