Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról 4/6. oldal

1 Béralap 69,9 76,1
2 Társadalombiztosítási járulék 27,3 34,7
3 Dologi kiadások 79,1 138,1
2 Felújítás 7,5
2 Területi sportigazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 114,9 100,5
2 Társadalombiztosítási járulék 43,7 44,6
3 Dologi kiadások 176,0 263,5
2 Felújítás 0,4 0,1
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 216,3 315,3
2 Társadalombiztosítási járulék 92,3 135,5
3 Dologi kiadások 376,6 569,9
2 Felújítás 139,0
5 OTSH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 40,5
2 Társadalombiztosítási járulék 17,4
3 Dologi kiadások 70,0 40,8
2 Felújítás 141,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházás 240,0 261,0
4 Célelőirányzatok
1 Utánpótlás 14,7 18,9
2 Testnevelés 27,6 11,3
3 Szabadidősport 28,5 28,8
5 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,0 73,6
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Sportegyesület létesítmény támogatása 206,5 246,7
2 Sportszövetségek 510,4 521,7
7 Olimpiai szereplés támogatása
1 Téli, nyári olimpia részvétel 290,0 305,0
8 Fejezeti tartalék 9,8
20 MKM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 885,0 762,0
3 Címzett támogatások
1 Békehadtest 100,0 11,1
2 Közoktatás fejlesztési szakmai programok 405,5 134,9
3 Pedagógusok intenzív továbbképzése 48,8 1,9
4 Közoktatási kutatások 15,1 3,9
5 Kulturális mecenatúra 466,0 398,5
6 Közművelődési céltámogatásokra 263,0 217,6
7 Műalkotások vásárlása 11,6
8 Nemzetközi kulturális propaganda 5,3
9 Beruházásból belépő létesítmények 100,6
10 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati) 111,0 8,7
11 Központi bérpolitikai intézkedés 7,7 7,1
12 Tankönyvkiadás támogatása 1.227,0 880,8
13 Orosztanárok átképzése 250,0 86,5
14 Területi szakmai szolg. szervezetek 250,0 20,0
15 Határon túli könyvkiadás támogatása 50,0 49,0
16 Kulturális és oktatási vállalatok átalakulása 200,0 81,6
17 Kárpótlási feladatok végrehajtása 30,0 25,0
18 AIESEC kongresszus támogatása 10,0 10,0
19 Szomszédos országok diákjai (ágazati) 15,6 19,7
20 Történelmi dokumentumfilmek készítésére 100,0 100,0
21 Magvető, Szépirodalmi Könyvkiadó támogatása 46,0 46,0
22 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
0,5
23 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
4,0
24 Közoktatási világbanki program előállítás 4,7
4 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
1.190,9
2 Hitoktatók díjazása 597,9 628,0
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1.149,0 1.653,7
5 Feladatfinanszírozás
1 Szociálisszakember-képzés 82,3
2 Demonstrátori díjak 13,0
3 Felsőoktatási kulturális rendezvény támogatása 3,6 2,0
4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása 16,0
5 Érettségi tételek előállítása 47,6 6,2
6 Művészeti ösztöndíjak 9,8 0,5
7 Külföldi támogatásokhoz hozzájárulás 30,0 24,0
8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem 6,0 4,2
9 Energiaracionalizálás többletei 10,0
10 Igazgatási beruházások 17,0 6,1
11 Polgári védelem 4,2
12 Euréka Koordinációs Iroda 3,8 3,8
14 Fogyatékosok korai fejlesztése 20,4 20,4
15 Oktatási lapok támogatása 19,7
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetség, társaság és egyesület
86,0

94,3
7 Egyházak támogatása
1 Hitélet támogatása 980,0 980,2
2 Egyházi ingatlanok felújítása 431,5 431,6
3 Egyházi beruházás, fejlesztés 300,0 300,0
4 Egyházi közgyűjtemények támogatása 120,0 120,0
5 Egyházi egyéb céltámogatás 100,0 123,0
6 Egyházi központi bérpolitikai intézkedés 27,1
8 Alapítványok támogatása
1 Eötvös-Alapítvány 14,0
2 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
12,0

12,0
3 Feszty-körkép Alapítvány 50,0 50,0
5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium 6,0 6,0
6 Mozgókép Alapítvány 800,0 813,1
7 Magyar Könyv Alapítvány 100,0 100,0
8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány 91,8
9 Pető Alapítvány 90,4
12 Magyar Kultúra Alapítvány 60,0
13 Gandhi Alapítvány 39,3
9 Fejezeti tartalék 40,6 604,5
21 Regionális oktatási központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,3
2 Társadalombiztosítási járulék 0,2
3 Dologi kiadások 44,2
22 Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,3
2 Társadalombiztosítási járulék 11,5
3 Dologi kiadások 47,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 45.961,0 51.810,8

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 354,0 373,9
2 Társadalombiztosítási járulék 152,2 164,9
3 Dologi kiadások 376,7 362,3
2 Felújítás 13,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 43,0 43,0
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,1 6,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,0 3,8
3 Dologi kiadások 22,3 21,5
3 Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 216,7 216,7
2 Társadalombiztosítási járulék 109,7 114,9
3 Dologi kiadások 530,0 10.285,3
2 Felújítás 52,7 23,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 28,0 39,0
4 Országos Kisvállalkozásfejlesztési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 23,4 21,2
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0 9,6
3 Dologi kiadások 26,5 26,4
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 182,2 192,7
2 Társadalombiztosítási járulék 78,3 90,1
3 Dologi kiadások 227,5 233,1
2 Felújítás 3,5 1,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 20,0 20,0
6 Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 186,1 127,4
2 Társadalombiztosítási járulék 83,2 60,9
3 Dologi kiadások 166,2 215,1
2 Felújítás 1,9
7 Vegyi- és Robbanóanyagipari Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,4
2 Társadalombiztosítási járulék 11,3
3 Dologi kiadások 35,5
2 Felújítás 1,0
8 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,1 16,4
2 Társadalombiztosítási járulék 6,8 7,1
3 Dologi kiadások 50,3 48,6
2 Felújítás 0,1
9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9,0 8,3
2 Társadalombiztosítási járulék 3,9 3,7
3 Dologi kiadások 10,2 11,0
2 Felújítás 0,5
10 Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 23,0 19,6
2 Társadalombiztosítási járulék 9,4 8,7
3 Dologi kiadások 19,8 25,6
11 Tanbányák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 112,6 69,8
2 Társadalombiztosítási járulék 48,7 34,7
3 Dologi kiadások 117,7 74,3
2 Felújítás 2,0
12 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 123,6 139,5
2 Társadalombiztosítási járulék 45,1 52,4
3 Dologi kiadások 157,0 196,1
2 Felújítás 3,7 4,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 29,0 34,0
13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,3 3,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1,3 1,5
3 Dologi kiadások 2,2 2,9
14 Ipargazdasági Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,1
3 Dologi kiadások 18,9
15 IKM Gépjárműjavító Üzem
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,3 9,5
2 Társadalombiztosítási járulék 6,2 4,1
3 Dologi kiadások 19,3 20,5
16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 146,8 140,6
2 Társadalombiztosítási járulék 63,1 59,2
3 Dologi kiadások 79,9 105,1
2 Felújítás 2,6
17 Központi Földtani Hivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,4 14,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,0 7,4
3 Dologi kiadások 11,6 20,3
2 Felújítás 0,1
18 Magyar Állami Földtani Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 119,6 130,2
2 Társadalombiztosítási járulék 49,9 53,0
3 Dologi kiadások 173,8 202,4
2 Felújítás 12,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 3,0 9,0
19 Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 177,0 175,4
2 Társadalombiztosítási járulék 76,0 77,4
3 Dologi kiadások 247,0 364,6
2 Felújítás 6,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 7,0 7,0
20 Építőgépkezelőket Képző Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 19,2 18,1
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 7,1
3 Dologi kiadások 16,3 27,8
21 IKM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Állóeszköz-felújítás, nagyjavítás 35,8
2 Kormányzati beruházások
1 Jamburgi gázvezeték-építés 6.700,0 6.700,0
4 Alapítvány támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 20,0
24 Alapok
1 Idegenforgalmi Alap 1.000,0 1.000,0
2 Intervenciós Alap 500,0 500,0
XIX. fejezet kiadásai összesen: 13.316,0 23.125,5

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 147,1 180,2
2 Társadalombiztosítási járulék 63,2 78,9
3 Dologi kiadások 233,3 248,2
2 Felújítás 7,7 7,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 14,6 26,7
2 Országos Műemléki Felügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 193,3 191,4
2 Társadalombiztosítási járulék 83,1 85,0
3 Dologi kiadások 865,2 830,5
2 Felújítás 2,5 2,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 100,0 101,9
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 118,1 124,3
2 Társadalombiztosítási járulék 50,8 52,2
3 Dologi kiadások 104,3 147,1
2 Felújítás 6,8 6,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 7,0 21,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 89,7 107,0
2 Társadalombiztosítási járulék 38,6 45,3
3 Dologi kiadások 95,6 223,6
2 Felújítás 8,5 6,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 13,0 6,0
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 102,8 118,6
2 Társadalombiztosítási járulék 44,2 52,0
3 Dologi kiadások 139,6 226,2
2 Felújítás 30,6 32,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,9
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 306,6 352,1
2 Társadalombiztosítási járulék 131,8 155,2
3 Dologi kiadások 301,9 417,7
2 Felújítás 22,0 21,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,4 8,4
7 Területi főépítészi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,7
2 Társadalombiztosítási járulék 0,9
3 Dologi kiadások 24,8
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 KTM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
8 Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások
12,1
2 KTM - Ágazati és célfeladatok
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Területfejlesztés feladatai 20,0 21,3
5 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 15,8 15,1
6 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 10,0 9,4
7 Környezeti kárelhárítás 17,0
3 Fejezeti tartalék 18,8
XX. fejezet kiadásai összesen: 3.408,9 3.968,0

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 63,9 232,3
2 Társadalombiztosítási járulék 26,9 103,1
3 Dologi kiadások 54,7 88,0
2 Felújítás 4,0
2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 96,8 84,5
2 Társadalombiztosítási járulék 38,7 35,4
3 Dologi kiadások 465,9 468,0
3 MTA Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,3 52,0
2 Társadalombiztosítási járulék 21,1 22,6
3 Dologi kiadások 83,6 115,8
4 MTA természettudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.654,1 1.509,8
2 Társadalombiztosítási járulék 705,0 648,9
3 Dologi kiadások 1.181,7 2.925,6
2 Felújítás 131,6
5 MTA társadalomtudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 306,7 396,9
2 Társadalombiztosítási járulék 118,7 144,0
3 Dologi kiadások 52,0 467,3
2 Felújítás 0,9
6 MTA területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9,4 10,7
2 Társadalombiztosítási járulék 3,6 4,9
3 Dologi kiadások 13,3 36,2
2 Felújítás 17,7
7 MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1 Működési költségvetés
1 Béralap 52,7 95,8
2 Társadalombiztosítási járulék 22,4 49,7
3 Dologi kiadások 54,9 1.104,8
2 Felújítás 218,9
2 Támogatott kutatóhelyek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 175,2 171,8
2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 72,1
3 Dologi kiadások 12,8 68,2
2 Felújítás 2,8
8 MTA egyéb intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 27,3 33,4
2 Társadalombiztosítási járulék 11,7 15,0
3 Dologi kiadások 62,5 74,7
2 Felújítás 11,5
9 MTA - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 249,8
2 Társadalombiztosítási járulék 108,3
2 Felújítás 300,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 300,0 484,0
4 Tudóstársaságok támogatása 11,6 11,6
5 Interkozmosz kutatások 9,9
6 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 98,7 92,4
8 Nemzetközi kapcsolatok 150,0
9 Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1 Béralap 30,0
2 Társadalombiztosítási járulék 13,0
3 Dologi kiadások 27,0
10 Fejezeti tartalék 130,1 612,2
XXI. fejezet kiadásai összesen: 6.860,9 10.619,1

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,1 44,4
2 Társadalombiztosítási járulék 18,1 18,7
3 Dologi kiadások 8,8 7,8
2 Magyar Távirati Iroda Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 409,2 370,5
2 Társadalombiztosítási járulék 164,7 112,9
3 Dologi kiadások 1.020,8 734,9
2 Felújítás 29,3 20,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 50,0 60,0
XXII. fejezet kiadásai összesen: 1.744,0 1.369,2

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 750,5 895,4
2 Társadalombiztosítási járulék 322,7 421,1
3 Dologi kiadások 1.647,3 3.096,0
2 Felújítás 31,4 57,5
3 Kormányzati beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 100,0 115,0
XXIII. fejezet kiadásai összesen: 2.851,9 4.585,0

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 Magyar Televízió Központi Szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.262,6 1.399,1
2 Társadalombiztosítási járulék 545,8 919,6
3 Dologi kiadások 3.407,2 9.944,7
2 Felújítás 120,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 300,0 458,0
2 MTV Pécsi Körzeti Stúdió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,4
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6
3 Dologi kiadások 23,5
3 MTV Szegedi Körzeti Stúdió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,3
2 Társadalombiztosítási járulék 9,2
3 Dologi kiadások 21,2
4 MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 42,7 30,2
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8 30,8
3 Dologi kiadások 1.360,3 2.384,4
5 MTV - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 130,6
2 Társadalombiztosítási járulék 56,2
3 Dologi kiadások 1.000,0 14,2
2 Felújítás 234,5
XXIV. fejezet kiadásai összesen: 8.465,9 15.301,2

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 77,0 69,8
2 Társadalombiztosítási járulék 32,9 36,4
3 Dologi kiadások 88,6 102,9
XXV. fejezet kiadásai összesen: 198,5 209,1

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 253,8 266,7
2 Társadalombiztosítási járulék 97,2 119,4
3 Dologi kiadások 110,8 256,8
2 Felújítás 10,0 0,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 49,0
2 KSH Megyei Igazgatóságai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 274,9 349,3
2 Társadalombiztosítási járulék 98,9 140,7
3 Dologi kiadások 29,8 143,4
2 Felújítás 5,0 1,3
3 KSH Népszámlálás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,4 49,0
2 Társadalombiztosítási járulék 20,7 22,2
3 Dologi kiadások 27,0 59,7
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 30,9 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,6 9,6
3 Dologi kiadások 6,0 13,2
6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,5 22,9
2 Társadalombiztosítási járulék 9,7 8,8
3 Dologi kiadások 8,4 21,3
7 KSH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 KSH - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10,4
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 20,1
2 KSH - Célelőirányzatok
1 Életszínvonal statisztikai fejlesztés feladatai 95,1
2 Gazdaság stat. fejl. 90,0
3 Más szervektől átvett feladatok 51,3
4 Egyszeri feladatok 65,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen: 1.378,8 1.576,2

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

1 Kormányhitelek
1 Új hitelek nyújtása 300,0 828,0
2 Korábban felvett hitelek törlesztése 4.000,0 20,0
2 Világbanki hitelek, EBB, EBRD hitelek
1 Új hitelek kihelyezése 5.400,0 4.702,5