Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról 5/6. oldal

2 Korábban felvett hitelek törlesztése 5.500,0 4.045,0
3 Vegyes tételek
1 Vegyes kiadások 1.800,0 792,0
XXX. fejezet kiadásai összesen: 17.000,0 10.387,5

XXXI. BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG

1 Adósságtörlesztés
1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 2.934,0 2.934,0
2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek
3.966,0

3.966,0
2 Államkötvény-adósság törlesztése 2.630,0 2.630,0
3 Szerkezetátalakítási kötvényadósság törlesztése 821,0 821,0
4 Nemzetközi beruházások hiteltörlesztése 580,0 638,0
5 Államkölcsön-törlesztés 5.800,0 5.800,0
6 Lakásfedezeti államkötvény tőketörlesztése 600,0
7 Kincstári államkötvény tőketörlesztése 3.600,0 3.758,1
9 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése
8,5
2 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
1 1991 előtt felvett hitelek kamata
1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 38.745,0 38.212,3
2 Vállalati adósságrendezési hitelre 1.734,0 1.752,7
3 Vállalati forgóalap-juttatási hitelre 1.690,0 1.312,0
4 Pénzintézeti alaptőke-ellátási hitelre 242,0 276,5
5 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelre
684,0

586,6
6 ÁFI-nak nyújtott refinanszírozási hitelre 22.800,0 22.264,8
7 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre
108,0

474,9
8 Állami forgóalap-létesítési hitel 3.600,0 3.544,4
9 Nemzetközi beruházási hitelre 410,0
10 Világbanki kölcsönök megbízási díja 1.333,3
2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 13.200,0 13.291,7
3 Államkötvények kamata és jutalékai
1 Hiányt finanszírozó államkötvény kamata és jutaléka 16.423,0 11.371,5
4 Kincstárjegyek kamata és forgalmi jutalékai 14.852,0 27.275,0
5 Egyéb kamatfizetések
1 Szerkezetátalakítási kötvények kamata 221,0 251,0
2 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamatkedvezménye
1.600,0

1.143,8
3 Lakásfedezeti államkötvény kamata az előző évre 4.800,0 5.304,5
4 Kincstári államkötvény kamata 19.900,0 26.197,6
5 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése 10.000,0 6.181,9
6 Külföldi adósság kezelési veszteségtér. az MNB-nél 8.500,0
7 Egyéb jutalékok 202,2
8 Származékos világbanki hitelek folyósítása 455,7
9 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata
32,0
XXXI. fejezet kiadásai összesen: 171.940,0 190.523,0
Fejezetek kiadásainak főösszege: 1.050.741,6 1.170.283,5
Központi költségvetési szervek pénzmaradványa: 0,0 19.353,7
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1.050.741,6 1.189.637,2
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 980.962,0 992.496,9
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 69.779,6 197.140,3

2. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

Millió forintban

Cím Alcím Előirányzat Kiemelt elő- Cím Alcím Előirányzat BEVÉTELEK 1992. évi
XIV. törvénnyel módosított
1992. évi
száma száma csoport száma irányzat száma neve neve csoport neve Kiemelt előirányzat neve 1991. évi
XCI. törvény
szerinti
előirányzat
teljesítés

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnökség
1 Működési költségvetés 23,6
2 KE - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 22,4
I. fejezet bevételei összesen: 0,0 46,0

II. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés 205,8
2 Országgyűlés igazgatása
1 Működési költségvetés 3,5 291,6
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés 2,5 19,6
4 OGY - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 196,9
II. fejezet bevételei összesen: 6,0 713,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés 0,1 20,4
III. fejezet bevételei összesen: 0,1 20,4

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés 14,8 29,6
2 LB - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 0,9
IV. fejezet bevételei összesen: 14,8 30,5

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés 1,3 5,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés 0,3 91,4
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés 0,9
4 MKÜ - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 94,4
V. fejezet bevételei összesen: 1,6 191,7

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék igazgatása
1 Működési költségvetés 2,0 32,3
2 Továbbképző Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés 5,8 19,6
3 ÁSZ - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 8,0
VI. fejezet bevételei összesen: 7,8 59,9

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatása
1 Működési költségvetés 154,0 941,4
2 Tárca nélküli miniszterek - igazgatás
1 Működési költségvetés 8,5
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés 0,7
4 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés 343,4
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés 308,2
5 Pressinform Külföldi Újságírókat Tájékoztató Hivatal
1 Működési költségvetés 3,6 5,9
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés 108,4
8 Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés 6,0 80,4
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő
1 Működési költségvetés 83,1 228,3
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés 16,0 16,8
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés 204,5 241,8
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés 40,0 62,1
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés 15,3 129,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés 21,9 287,2
12 Magyar Közvéleménykutató Intézet
1 Működési költségvetés 4,8
14 Hadiipari Hivatal
1 Működési költségvetés 0,2
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség igazgatása
1 Működési költségvetés 28,9
2 Privatizációs költségek fedezete 2.125,0 5.844,3
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés 402,7 493,7
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 193,8 272,4
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés 306,1 409,5
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 390,1 547,5
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés 376,6 374,8
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés 118,5 176,9
24 MEH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Fejezeti tartalék 173,3
30 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés 42,5
VII. fejezet bevételei összesen: 4.457,2 11.130,9

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Minisztérium központi igazgatás
1 Működési költségvetés 416,6
2 Gazdasági Igazgatóság és ellátási körébe tartozó háttérintézmények
1 Működési költségvetés 168,4 526,1
3 Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1 Működési költségvetés 12,0 176,3
4 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés 4,0 152,6
5 BM Számviteli Adatszolgáltató és Nyugdíjmegállapító Hivatal
1 Működési költségvetés 2.764,0
2 Köztársasági Megbízottak Hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés 4,0 184,2
3 TÁKISZ- ok
1 Működési költségvetés 136,9 907,1
4 Kormányőrség
1 Működési költségvetés 21,8 76,8
5 Rendőrség
1 ORFK és szervei
1 Működési költségvetés 191,4 377,1
2 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés 48,7 147,1
3 Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés 222,0 1.470,6
6 Határőrség
1 Határőrség OP és szervei
1 Működési költségvetés 78,7 584,6
2 Határőrezred
1 Működési költségvetés 7,8 46,9
3 Határőrkerület parancsnokságok
1 Működési költségvetés 75,4 182,1
7 Tűzoltóság
1 TOP és szervei
1 Működési költségvetés 3,4 171,2
2 Tűzoltóparancsnokságok
1 Működési költségvetés 48,7 954,9
8 Polgári Védelem
1 PV Igazgatóság és szervei
1 Működési költségvetés 102,3
2 PV parancsnokságok
1 Működési költségvetés 19,1
9 Menekültügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 0,4
11 Állami Népességnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés 2,4 118,4
12 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés 2,0 11,0
13 Főiskolák
1 Államigazgatási Főiskola
1 Működési költségvetés 26,8 89,7
2 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés 9,1 25,4
14 BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1 Üdülők
1 Működési költségvetés 50,9 257,6
2 Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés 15,0 166,7
3 BM Művelődési Központ és intézményei
1 Működési költségvetés 30,0 89,3
4 Kiképzési, testnevelési létesítmények
1 Működési költségvetés 2,0 4,6
15 BM Központi Kórház és Intézményei
1 Működési költségvetés 1.002,4 1.067,2
VIII. fejezet bevételei összesen: 2.163,8 11.089,9

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 7,7
2 Magyar Honvédség
1 MH Parancsnoksága és Katonai Igazgatás
1 Működési költségvetés 82,0 64,6
2 Szárazföldi csapatok
1 Működési költségvetés 223,0 683,4
3 Légvédelmi csapatok
1 Működési költségvetés 88,0 301,1
4 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés 1,5
5 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés 5,0 36,1
6 Központi Intézetek, Ellátó és Kiszolgáló Szervei
1 Működési költségvetés 3.905,0 4.809,9
3 MH Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés 11,0 17,7
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Működési költségvetés 92,8 155,5
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés 1,0 2,1
6 MH Kulturális intézmények
1 Működési költségvetés 101,0 305,7
7 MH Sportlétesítmények
1 Működési költségvetés 22,4
8 MH Egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés 2.278,0 2.513,8
9 MH Üdülők
1 Működési költségvetés 110,0 144,9
IX. fejezet bevételei összesen: 6.896,8 9.066,4

X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA

1 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1 Működési költségvetés 11,0 195,9
2 MTK- VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés 4,2 4,4
3 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés 300,0 1.551,8
4 Nemzetközi Technológiai Együttműködési Iroda
1 Működési költségvetés 12,5
5 NGKM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 59,7
X. fejezet bevételei összesen: 315,2 1.824,3

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 9,6 434,7
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés 367,1 1.055,7
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés 9.253,6 13.284,1
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés 6.671,9 8.786,5
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés 20,1 112,3
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés 2.962,3 3.376,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés 25,1 114,4
8 Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság
1 Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság igazgatás
1 Működési költségvetés 8,1
2 Üdülők és szanatóriumok igazgatóságai
1 Működési költségvetés 2.486,7 2.056,6
3 Üdültetés fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 11,0
9 NM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 1.153,2
XI. fejezet bevételei összesen: 21.796,4 30.392,6

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 31,5 65,7
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés 571,0 1.784,5
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés 3,6 37,6
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés 620,3 790,8
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés 478,8
2 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése
1 Működési költségvetés 9,0
XII. fejezet bevételei összesen: 1.235,4 3.157,4

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 5,0 84,9
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés 2.410,9 3.096,8
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés 1.488,3 1.555,2
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés 14.089,4 26.016,7
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés 2.305,5 5.567,5
7 Vízügyi intézmények
1 Működési költségvetés 5.539,5 8.435,9
8 Árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés 152,3 389,6
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés 11,7 71,1
10 MÁV Egészségügyi Alapellátó Intézmények
1 Működési költségvetés 2.064,9 2.503,4
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés 2,0 16,7
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 304,2
XIII. fejezet bevételei összesen: 28.373,7 47.737,8

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 79,5 400,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés 3.014,9 8.576,3
4 KM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 453,6
XIV. fejezet bevételei összesen: 3.094,4 9.429,9

XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 84,5 413,6
2 Földművelésügyi szakigazgatási szolg. és inf. intézmények
1 Működési költségvetés 2.606,7 3.153,7
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés 332,4 535,3
4 Mezőgazdasági minősítő intézetek
1 Működési költségvetés 661,8 744,0
6 Mg. szakmunkásképzés és munkástovábbképző intézetek
1 Működési költségvetés 80,0 179,3
7 Mezőgazdasági szakközépiskolák
1 Működési költségvetés 0,7 10,9
8 Agrárfelsőoktatás
1 Működési költségvetés 1.190,5 3.055,1
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés 1,2 15,7
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés 747,2 1.158,2
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés 14,9 48,2
12 FM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 FM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 133,1
XV. fejezet bevételei összesen: 5.719,9 9.447,1

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 8,8 422,2
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés 4,0
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés 35,9 161,6
4 Országos Munkaügyi Központ
1 Működési költségvetés 137,4 510,2
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés 10,7 31,1
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés 116,1 306,2
7 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Igazgatási bevételek
1 Működési költségvetés 7,6
2 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző
1 Működési költségvetés 20,3 36,9
3 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés 68,2 123,1
8 Megyei Munkaügyi Központok
1 Működési költségvetés 1.785,6 4.166,9
10 MüM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés 40,2
XVI. fejezet bevételei összesen: 2.183,0 5.810,0

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 193,2 945,0
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés 796,2 1.756,6
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés 198,9 220,6
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés 471,8 1.008,1
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés 212,0 893,9
8 Lakásalap-kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés 12,7 12,7
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 42,2 97,6
12 Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés 6,6
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek
1 Működési költségvetés 1.200,0 1.044,4
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés 63,4 81,8
14 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 87,3
15 Kisvállalkozói Garancia Alap
1 Működési költségvetés 8,6
16 Szerencsejáték Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés 37,0
25 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó és osztalék
1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 85.000,0 64.064,2
2 Pénzintézetek társasági adója 61.000,0 - 148,7
3 Pénzintézetek osztaléka 2.000,0 1.838,2
2 Különleges helyzetek miatti befizetések 26.000,0 19.897,2
3 Vám- és importbefizetések 66.500,0 94.189,9
4 Állami vagyon utáni részesedés 20.000,0 2.299,0
5 Játékadó 6.500,0 2.398,1
6 Egyéb befizetések 8.000,0 9.510,5
7 Földadó 3.800,0 1.491,3
26 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 160.000,0 175.728,3
2 Fogyasztási adó 184.000,0 166.704,8
27 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 162.000,0 142.704,2
2 Egyéb lakossági adók 10.300,0 6.838,1
3 Lakossági vámbefizetések 1.800,0 5.988,4
4 Lakossági illetékek 5.500,0 4.808,0
28 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 20.000,0 20.000,0
29 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek 4.780,0 6.026,7
30 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek befizetései 800,0 2.803,7
2 Önkormányzatok befizetései 1.504,5
3 Elvonás elkülönített állami pénzalapból 1.000,0 1.000,0
XVII. fejezet bevételei összesen: 832.170,4 735.846,6

XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 112,9 316,5
2 Tudományegyetemek
1 Működési költségvetés 645,6 2.645,4
3 Műszaki egyetemek
1 Működési költségvetés 1.601,1 2.091,5
4 Művészeti és testnevelési főiskolák
1 Működési költségvetés 91,5 310,1
5 Pedagógusképző főiskolák
1 Működési költségvetés 251,8 729,0
6 Műszaki és gazdasági főiskolák
1 Működési költségvetés 275,2 882,2
7 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés 199,6 392,8
8 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés 93,5 445,2
9 Országos könyvtárak
1 Működési költségvetés 36,5 152,3
10 Országos levéltárak
1 Működési költségvetés 19,7 96,4
11 Országos múzeumok
1 Működési költségvetés 84,2 460,2
12 Magyar Nemzeti Színház
1 Működési költségvetés 13,6 56,7
13 Magyar Állami Operaház
1 Működési költségvetés 144,8 214,2
14 Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés 377,4 833,5
15 Szerzői Jogvédő Hivatal
1 Működési költségvetés 212,6 341,5
16 Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
1 Működési költségvetés 223,1 237,2
17 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés 31,6 233,0
18 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés 5,8 79,5
19 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 OTSH igazgatása
1 Működési költségvetés 3,7 115,1
2 Területi Sportigazgatóságok
1 Működési költségvetés 35,0 195,7
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés 279,3 567,4
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Olimpiai szereplés támogatása 52,5
20 MKM - Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Fejezeti tartalék 1.182,4
22 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés 50,6
XVIII. fejezet bevételei összesen: 4.738,5 12.680,9

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés 116,0 193,9
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
  Vissza az oldal tetejére