Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról 6/6. oldal

1 Működési költségvetés 5,0
3 Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1 Működési költségvetés 625,2 11.494,5
4 Országos Kisvállalkozásfejlesztési Iroda
1 Működési költségvetés 3,7
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés 436,6 489,8
6 Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet
1 Működési költségvetés 406,6 381,8
7 Vegyi- és Robbanóanyagipari Felügyelet
1 Működési költségvetés 74,2
8 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés 47,4 47,1
9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés 2,7 3,4
10 Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum
1 Működési költségvetés 2,5 4,2
11 Tanbányák
1 Működési költségvetés 268,2 168,2
12 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola
1 Működési költségvetés 66,5 150,3
13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés 0,3 1,2
14 Ipargazdasági Intézet
1 Működési költségvetés 49,0
15 IKM Gépjárműjavító Üzem
1 Működési költségvetés 39,8 33,3
16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés 59,0
17 Központi Földtani Hivatal
1 Működési költségvetés 12,7
18 Magyar Állami Földtani Intézet
1 Működési költségvetés 21,0 83,2
19 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
1 Működési költségvetés 225,0 353,7
20 Építőgépkezelőket Képző Központ
1 Működési költségvetés 42,1 57,7
XIX. fejezet bevételei összesen: 2.423,1 13.542,7

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
1 Működési költségvetés 7,4 8,5
2 Országos Műemléki Felügyelőség
1 Működési költségvetés 344,6 280,8
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés 76,5 144,3
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés 222,9 391,8
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés 40,4 150,3
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés 51,7 252,7
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
KTM - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 12,1
3 Fejezeti tartalék
1 Működési költségvetés 8,7
XX. fejezet bevételei összesen: 743,5 1.249,2

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság igazgatása
1 Működési költségvetés 7,1 46,6
2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1 Működési költségvetés 8,3 69,4
3 MTA Könyvtár
1 Működési költségvetés 0,7 37,5
4 MTA természettudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés 1.527,8 3.481,4
5 MTA társadalomtudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés 29,7 549,3
6 MTA területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés 3,1 40,3
7 MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1 Működési költségvetés 35,5 1.060,7
2 Támogatott kutatóhelyek
1 Működési költségvetés 53,3
8 MTA egyéb intézményei
1 Működési költségvetés 36,7 69,4
9 MTA - Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék 553,8
XXI. fejezet bevételei összesen: 1.648,9 5.961,7

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1 Működési költségvetés 0,6
2 Magyar Távirati Iroda Intézmény
1 Működési költségvetés 1.294,0 921,6
XXII. fejezet bevételei összesen: 1.294,0 922,2

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés 1.359,0 3.498,6
XXIII. fejezet bevételei összesen: 1.359,0 3.498,6

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 MTV Központi Szervezete
1 Működési költségvetés 4.426,7 11.527,0
2 MTV Pécsi Körzeti Stúdió
1 Működési költségvetés 10,0
3 MTV Szegedi Körzeti Stúdió
1 Működési költségvetés 10,0
4 MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1 Működési költségvetés 1.421,8 3.175,3
5 MTV - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 1.000,0
XXIV. fejezet bevételei összesen: 6.868,5 14.702,3

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés 37,6
XXV. fejezet bevételei összesen: 0,0 37,6

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás bevételei
1 Működési költségvetés 20,4 154,7
2 KSH Megyei Igazgatóságai
1 Működési költségvetés 18,5 52,0
3 KSH Népszámlálás
1 Működési költségvetés 20,2
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1 Működési költségvetés 0,1 1,5
6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés 11,0 20,6
7 KSH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 KSH - Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés 20,1
XXVI. fejezet bevételei összesen: 50,0 269,1

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

1 Kormányhitelek
2 Korábban nyújtott hitelek törlesztése
1 Volt KGST országok törlesztése 1.300,0 109,0
2 Egyéb kormányhitelek törlesztése 1.300,0 2.004,0
2 Világbanki, EBB, EBRD hitelek
1 Hitelek felvétele 5.400,0 4.720,0
2 VB hitelek belföldi törlesztése 2.487,0
3 Vegyes bevételek 970,3
XXX. fejezet bevételei összesen: 8.000,0 10.290,3

XXXI. BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG

1 Államadósságot csökkentő bevételek
1 Állami kölcsön törlesztés 4.000,0 3.804,9
2 Állami alapjuttatás járadéka 9.500,0 8.485,9
3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 14.400,0 12.927,1
2 Kamatbevételek
1 Állami kölcsön kamata 2.500,0 1.927,2
2 Állami forgóalapbetét kamata 3.100,0 5.424,7
3 Államkötvények árfolyamnyeresége 406,6
4 Kamat és törlesztés visszatérítés 372,3
3 Kamatadó (1991-ben a Lakásalapnak 11,9 Mrd Ft ilyen bevétele volt.)
11.000,0

15.216,9
4 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek az ÁVÜ-től 900,0 4.144,1
7 Származékos világbanki hitelek forrásfedezete 277,5
8 Származékos világbanki hitelek törlesztése és kamata 359,8
XXXI. fejezet bevételei összesen: 45.400,0 53.347,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG 980.962,0 992.496,9

4. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai

Millió forintban

Támogatási forma Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Tényleges
Községek általános támogatása 5.840,0 5.830,0 5.830,0
Üdülőhelyi feladatok 899,0 865,1 865,1
Szociálpolitikai feladatok 16.081,0 16.081,0 16.081,0
Gyermek- és ifjúságvédelem 6.326,0 6.201,8 6.201,8
Szociális otthoni, intézeti ellátáshoz 6.922,0 6.883,3 6.883,3
Idősek és fogyatékosok nappali intézményi ellátásához 1.130,0 1.108,9 1.108,9
Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézményi ellátásához 236,8 226,2 226,2
Egészségügyi gyermekotthonok és gyógypedagógiai intézetek 1.617,0 1.607,0 1.607,0
Óvodai ellátáshoz 7.251,0 7.236,0 7.236,0
Általános iskolai oktatás 38.640,0 38.507,6 38.507,6
Alapfokú művészetoktatás 1.695,0 1.690,2 1.690,2
Fogyatékos gyermekek oktatása 2.467,0 2.458,2 2.458,2
Gimnáziumi, szakiskolai oktatás 6.634,0 6.609,8 6.609,8
Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás 13.523,0 13.506,5 13.506,5
Szakmunkásképzés elméleti oktatása 7.881,0 7.855,2 7.855,2
Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatása 1.596,0 1.584,5 1.584,5
Kieg. hozzájárulás nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz 1.203,0 1.199,3 1.199,3
Diákotthoni ellátás 5.195,0 5.150,0 5.150,0
Térségi feladatok 4.210,0 4.210,4 4.210,4
Helyi közművelődési feladatok 2.105,0 2.105,2 2.105,2
Kiegészítő hozzájárulás nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz 135,0 134,3 134,3
Településüzemeltetés támogatása 31.578,0 31.577,9 31.577,9
Lakáskamat-támogatás 2.500,0 2.158,5 2.158,5
Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása 5.000,0 5.00,4 5.00,4
Normatív támogatások összesen: 170.664,8 169.787,3 169.787,3

5. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok színházi támogatása

Millió forintban

Önkormányzat Színház Jóváhagyott
központi
támogatás
Lemondás
az
előirányzatból
Módosított
támogatási
előirányzat
Központi
támogatás
teljesítése
Békés Megyei Önkormányzat Jókai Színház 54,9 54,9 54,9
Heves Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Színház 78,2 78,2 78,2
Győr Megyei Jogú Városi
Önkormányzat

Kisfaludy Színház

91,9

91,9

91,9
Győri Balett 27,7 27,7 27,7
Bábszínház 6,6 6,6 6,6
Összesen: 126,2 126,2 126,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színház 52,9 52,9 52,9
Tolna Megyei Önkormányzat Német Színház 14,8 14,8 14,8
Veszprém Megyei Önkormányzat Petőfi Színház 69,8 69,8 69,8
Zala Megyei Önkormányzat Hevesi Sándor Színház 68,2 68,2 68,2
Debrecen Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Csokonai Színház 86,0 86,0 86,0
Gyula Városi Önkormányzat Várszínház 12,3 12,3 12,3
Kaposvár Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Csiky Gergely Színház 92,9 92,9 92,9
Kecskemét Megyei Jogú Városi Katona József Színház 70,8 70,8 70,8
Önkormányzat Ciróka Bábszínház 9,0 9,0 9,0
Összesen: 79,8 79,8 79,8
Tatabánya Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Városi Népház-Játékszín 23,4 23,4 23,4
Kisvárda Városi Önkormányzat Várszínház 7,0 7,0 7,0
Kőszeg Városi Önkormányzat Várszínház 1,9 1,9 1,9
Miskolc Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Nemzeti Színház 81,7 81,7 81,7
Pécs Megyei Jogú Városi Nemzeti Színház 101,2 101,2 101,2
Önkormányzat Kisszínház 17,2 5,4 11,8 11,8
Összesen: 118,4 5,4 113,0 113,0
Szeged Megyei Jogú Városi Nemzeti Színház 113,8 113,8 113,8
Önkormányzat Szabadtéri Játékok 31,2 31,2 31,2
Összesen: 145,0 145,0 145,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat Vörösmarty Színház 31,9 31,9 31,9
Szentendre Városi Önkormányzat Teátrum 5,0 5,0 5,0
Szolnok Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Szigligeti Ede Színház 80,7 80,7 80,7
Sopron Megyei Jogú Városi
Önkormányzat
Arizona Színház 20,0 20,0 20,0
Fővárosi Önkormányzat 795,0 795,0 795,0
1992. évi színházi támogatások összesen: 2.046,0 5,4 2.040,6 2.040,6

6. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi címzett támogatásai

Ezer forintban

Ráfordítás 1992. évi
Önkormányzat
(ágazat)
Feladat megnevezése Teljes
költség
1991.
XII. 31-ig
jóváhagyott előirányzat tényleges teljesítés lemondás maradvány
VÍZGAZDÁLKODÁS
1. Békés megye Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program (szarvasi ág 30 millió Ft-os többletköltség figyelembevételével) 3 853 000 1 726 720 000 720 000 0
2. Biharnagybajom-
Szerep-Sárrétudvari
Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program 47 000 23 000 24 000 20 328 3 672
3. Hajdúnánás Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program 50 000 35 000 10 000 1 293 8 707
4. Tiszacsege Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program 24 000 11 000 13 000 13 000 0
5. Darvas Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program 14 000 500 8 000 6 729 1 271
6. Jász-Nagykun-Szolnok megye Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program (Karcag, Kisújszállás) 143 000 64 000 79 000 79 000 0
7. Nógrád megye Dunai vízátvezetés, vízfogadási feltételek kialakítása, Nyugat-nógrádi távvezeték 1 379 000 209 000 300 000 300 000 0
Összesen: 1 154 000 1 140 350 13 650
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
8. Baranya megye Megyei Gyermekkórház főépület födémrekonstrukció 186 000 23 000 80 000 80 000 0
9. Bács-Kiskun megye Hollós József Megyei Kórház, Kecskemét; Onkológiai Kp. I. ütem 699 000 92 000 120 000 78 432 41 568
10. Orosháza Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet; rekonstrukció I. ütem 1 504 000 185 000 300 000 300 000 0
11. Békés megye Réthy Pál Kórház, Békéscsaba rek. diagn.-hotel 3 511 000 471 000 800 000 800 000 0
12. Békés megye Pándy K. Kórház; Gyula konyha rekonstrukció 249 000 209 000 40 000 40 000 0
13. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Megyei Kórház Ri., Miskolc; fűtés rekonstrukció, izotóp labor 234 000 132 000 102 000 84 700 17 300
14. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szakkórház és szanatórium rekonstrukció, Miskolc II. ütem 285 000 40 000 70 000 33 000 37 000
15. Fejér megye Szent György Kórház, Székesfehérvár rekonstrukció III. ütem diagn.-hotel 5 610 000 1 910 000 800 000 800 000 0
16. Győr-Moson-Sopron megye Petz A. Megyei Kórház, Győr rekonstrukció 399 000 301 000 98 000 98 000 0
17. Csorna Megyei Kórház rekonstrukció főépület felújítása 506 000 51 000 60 000 60 000 0
18. Hajdú-Bihar megye Kenézy Gy. Kórház, Debrecen 260 000 114 000 65 000 65 000 0
19. Hajdú-Bihar megye Megyei Kórház vértranszfúziós állomás kialakítása 300 000 0 100 000 9 638 90 362
20. Berettyóújfalu Városi Kh.-Ri. rek. I-II. ütem szül.-nőgy., vérell., urol., sterilező 490 000 443 000 47 000 47 000 0
21. Heves megye Markhot F. M. Kórház, Eger, gépészet közműrekonstrukció, szemészet 866 000 317 000 200 000 200 000 0
22. Gyöngyös Bugát Pál Kórház, I. ütem hotel-diagnosztika 1 928 000 970 000 500 000 500 000 0
23. Komárom-Esztergom megye Megyei Kh.-Ri., Tatabánya III/A ütem proszekt., művese energiaell. 346 000 336 000 10 000 10 000 0
24. Nógrád megye Madzsar J. M. Kórház, Salgótarján rekonstrukció, gépészet, művese 185 000 137 000 48 000 48 000 0
25. Balassagyarmat Dr. Kenessy Albert Kórház és Ri. ber. I. ütem szemészeti pav. felúj. 832 000 31 000 110 000 34 547 75 453
26. Pest megye Semmelweis Kórház rekonstrukció, Budapest V. ütem 712 000 664 000 48 000 31 800 16 200
27. Somogy megye Kaposi M. Megyei Kh. rek., Kaposvár közmű, művese, sebészet, neurol. 1 061 000 731 000 240 000 198 165 41 835
28. Marcali Kórház rekonstrukció, diagnoszt., műtők, közmű 741 000 275 000 61 000 61 000 0
29. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Jósa A. Kh.-Ri., Nyíregyháza rek. III. szül.-nőgy., orr-fül-gége, sugárth. 2 969 000 791 000 539 000 539 000 0
30. Kisvárda Kórházrekonstrukció 938 000 0 80 000 80 000 0
31. Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. hotel-diagn., konyha, kazán 1 577 000 611 000 459 000 385 200 73 800
32. Jász-Nagykun-Szolnok megye Hetényi G. Kórház-Ri. rekonstrukció közmű, gépészet 682 000 273 000 188 000 188 000 0
33. Jászberény Erzsébet Kórház rekonstrukció, I. ütem mosodaépítés 380 000 22 000 40 000 40 000 0
34. Tolna megye Megyei Kórház-Ri. Szekszárd „A” ép. rekonstrukció, mosoda 223 000 64 000 65 000 65 000 0
35. Vas megye Markusovszky M. Kh-Ri., Szombathely rekonstruk.: kazán, mosoda, konyha 572 000 186 000 250 000 250 000 0
36. Veszprém megye Megyei Kh.-Ri. rek., Veszprém II. ütem „E” ép. kazánház 3 287 000 1 144 000 800 000 800 000 0
37. Zala megye Megyei Kh.-Ri. rek., Zalaegerszeg műtőblokk, mosoda, kazán 1 295 000 713 000 321 000 321 000 0
38. Keszthely Városi Kórház rek. II. ütem 920 000 30 000 80 000 66 914 13 086
39. Budapest főváros János Kórház, konyha 668 000 466 000 202 000 198 800 3 200
40. Budapest főváros István Kórház, konyha 731 000 384 000 347 000 347 000 0
41. Budapest főváros Balassa J. Kórház, rekonstrukció 338 000 175 000 73 000 73 000 0
Összesen: 7 343 000 6 933 196 409 804
OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS
42. Budapest főváros Móricz Zsigmond Gimnázium 687 000 437 000 250 000 250 000 0
43. Budapest főváros Vígszínház rekonstrukció 2 000 000 0 300 000 128 700 171 300
44. Békés megyei önkormányzat Jókai Színház rekonstrukció 363 000 43 000 100 000 100 000 0
45. Miskolc Nemzeti Színház rekonstrukció 1 014 000 244 000 400 000 285 000 115 000
46. Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki Szigligeti Színház rekonstrukció 560 000 440 000 120 000 120 000 0
47. Sopron Petőfi Színház rekonstrukció 100 000 0 50 000 100 000 - 50 000
48. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagykállói Kollégium 0 0 80 000 80 000 0
49. Veszprém megye Tetőfedő Szakmunkásképző Int. 379 000 208 000 50 000 50 000 0
Összesen: 1 350 000 1 113 700 236 300
KÖTVÉNYEK TŐKE- ÉS KAMATTERHE
50. Csongrád megye Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark főépület 4 746 4 746 0
51. Somogy megye Kaposvári Csiky Gergely Színház 33 600 33 600 0
52. Jász-Nagykun-Szolnok megye Lakossági híd 64 488 60 940 3 548 0
53. Jász-Nagykun-Szolnok megye Beruházási kötvény 79 465 79 251 214 0
54. Veszprém megye Kórházépítési kötvény 42 000 42 000 0
Összesen: 224 299 220 537 3 762 0
1992. évi címzett támogatás összesen: 10 071 299 9 407 783 3 762 659 754

A helyi önkormányzatok 1991. évi címzett-támogatás-maradványainak 1992. évi igénybevétele

Ezer forintban


Önkormányzat (ágazat)

Feladat megnevezése
1991. évi
maradvány
1992. évi
1992:
LXII. tv.
felhasználás lemondás maradvány
VÍZGAZDÁLKODÁS
1. Biharnagybajom-Szerep-
Sárrétudvari
Dél-Alföld ivóvízmennyiség-javító program 575 575 0
2. Darvas Dél-Alföld ivóvízminőség-javító program 3 000 0 3 000
OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS
3. Pécs Pécsi Nemzeti Színház rekonstrukció 30 000 30 000 0
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
4. Nógrád megye A megyei tanács által felvett hitel és kötvény tőke- és kamatterhe 5 000 0 5 000
5. Vas megye A megyei tanács által felvett hitel és kötvény tőke- és kamatterhe 2 300 1 435 857 8
NORMATÍV FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
6. Hajdú-Bihar megye 1 673 1 673 0
1991. évi címzett támogatás 1992. évi felhasználás: 42 548 33 683 857 8 008

7. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi céltámogatása

Ezer forintban

Megnevezés
beruházás típusa,
Jóváhagyott céltámogatás Önkormányzatok
által lemondott

Kiutalt összeg

Maradvány
célok száma (db) összege összeg 1993. évre
a) Vízgazdálkodás
101 24 125 437 1 579 119 946 3 912
104 2 30 700 13 640 15 525 1 535
111 33 244 218 350 226 992 16 876
112 492 2 089 237 157 152 1 708 512 223 573
113 71 522 420 36 321 433 577 57 522
a.1. Víz 622 3 012 012 209 042 2 504 522 298 418
105 5 56 993 52 497 4 496
115 79 987 737 10 292 760 040 217 405
117 274 4 475 135 31 105 3 655 670 788 360
a.2. Szennyvíz 358 5 519 865 41 397 4 468 207 1 010 261
Összesen (a.1.+a.2.): 980 8 531 877 250 439 6 972 759 1 308 679
b) Egészségügyi és szociális ellátás
106 6 51 571 24 560 27 011
107 73 959 302 27 750 622 231 309 321
121 790 1 966 351 41 572 1 773 703 151 076
Összesen: 869 2 977 224 69 322 2 420 494 487 408
c) Oktatás, kulturális ellátás
108 111 772 978 13 061 636 624 123 293
109 25 361 152 2 519 312 975 45 658
118 343 1 902 987 80 971 1 397 597 424 419
119 48 372 892 500 282 572 89 820
120 62 180 049 6 316 139 615 34 118
201 43 347 536 13 817 224 100 109 619
202 125 928 322 77 717 015 211 230
Összesen: 757 4 865 916 117 261 3 710 498 1 038 157
d) Szilárdhulladék-lerakótelep építése
110 40 180 375 8 035 135 940 36 400
Fel nem osztott keret 2 000 2 000
Mindösszesen: 2 646 16 557 392 445 057 13 239 691 2 872 644

A helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatás-maradványainak 1992. évi igénybevétele

Ezer forintban

1991. évi céltámogatások
1992. évi maradványa
Lemondások Kiutalt összeg Maradvány 1993. évre
544 654 11 154 439 407 94 093

8. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi központosított előirányzatainak teljesítése

Ezer forintban

Központosított előirányzat jogcíme Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Felhasználás Előirányzat-
túllépés
Előirányzat
maradvány
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2 750 000 2 250 000 2 250 022 22
1/2. Vis maior esetek megoldása 860 064 860 023 41
2. SZJA-ban közműfejlesztési kedvezmény megszüntetésének ellentét. 700 000 1 102 846 1 568 451 465 605
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 150 000 150 000 150 195 195
4. Szociális köv.-nek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása 20 000 20 000 15 776 4 224
5. Gyermekint., szakmunkásképző műh. önkorm. tulajdonba vételének tám. 310 000 310 000 229 530 80 470
6. Színházi bemutatók támogatása 200 000 200 000 200 000
7. Folyékony települési hulladékgyűjtés támogatása 160 000 160 000 157 160 2 840
8. Helykímélő hamvasztásos temetés támogatása 160 000 160 000 120 420 39 580
9. Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása 200 000 200 000 178 929 21 071
10. A pincerendszerek, partfalszakadások veszélyelhárítási munkáira 350 000 350 000 350 000
11. Víz-, csatornaszolgáltatás fogy. ártámogatás megszüntetése miatt 1 500 000 1 500 000 1 500 000
12. Fővárosi tömegközlekedés támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Lakossági távhőszolgáltatás támogatása 700 000 700 000 699 988 12
14. Nevelési segély kiegészítése 2 850 000 2 850 000 2 850 000
15. Száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolák támogatása 300 000 300 000 287 500 12 500
16. Zenekarok, énekkarok támogatása 80 000 80 000 80 000
17. Pedagógusok intenzív továbbképzése 34 000 34 000 27 742 6 258
Együtt: 11 464 000 12 226 910 12 525 736 465 822 166 996
Központosított előirányzatok túllépésének egyenlege:
298 826

  Vissza az oldal tetejére