Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.23.)

1993. évi CIV. törvény

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról * 

A közműellátási feladatok és az ármegállapítási hatáskörök jobb összhangjának megteremtése érdekében az Országgyűlés az árak megállapításáról szóló - az 1992. évi V. törvénnyel módosított - 1990. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Ámt.) a következők szerint módosítja:

1. § Az Ámt. melléklete A) Termékek része kiegészül a melléklet A) részében megállapított termékkel.

2. § Az Ámt. melléklete B) Szolgáltatások részének 609-1.2 SZTJ-szám alatt megjelölt szolgáltatásai helyébe a melléklet B) részében megállapított szolgáltatások lépnek.

3. § Ez a törvény 1994. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a települési önkormányzatok ármegállapító rendelkezésének hatálybalépéséig - de legfeljebb 1994. június 30-ig - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által megállapított víz- és csatornaszolgáltatási díjak érvényben maradnak.

Melléklet az 1993. évi CIV. törvényhez

Hatósági áras termékek

I. Legmagasabb ár

Termékszám Megnevezés A hatósági ár megállapítója
A) Termékek
1441-1-2 Az állami tulajdonú víziközműből más víziközműnek átadott ivóvíz díja közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter
B) Szolgáltatások
05511 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
18111-1-2 Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja települési önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete
05511 Az állami tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
18111-1-2 Az állami tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

  Vissza az oldal tetejére