Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.23.)

1993. évi CVI. törvény

a Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott beruházásokhoz - egy alkalommal, pályázat alapján - a beruházás költségének harminc százalékáig, de legfeljebb 500 ezer forintig terjedő, vissza nem térítendő támogatás adható, az alap felhasználási feltételeinek teljesítése esetén.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére