Időállapot: közlönyállapot (1997.II.20.)

6/1997. (II. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Juhász Pál helyett

dr. Czuczi Mihályt,

az Önkormányzati és rendészeti bizottságba

Csernus Ferenc korábban megüresedett tagsági helyére

Pálfy Istvánt,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

Keller László korábban megüresedett tagsági helyére

Pusztai Csabát

a bizottság tagjává,

a Környezetvédelmi bizottságba

Hajdú László helyett

dr. Házas Józsefet

a bizottság alelnökévé

megválasztja.