Időállapot: közlönyállapot (1997.II.20.)

7/1997. (II. 20.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése, illetőleg 6. §-ának (2) bekezdése alapján:

1. a) Jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét, amelynek kivonatát ezen határozat melléklete tartalmazza.

b) Tudomásul veszi, hogy a tervezet akkor válik a Magyar Köztársaság 1997. évi Egyéni Partnerségi Programjává, amikor azt a NATO elfogadja.

2. Az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja.

3. Felhívja a Kormányt, hogy az 1997. évi békepartnerségi hadgyakorlatok előzetes véleményezésének, illetve más hadgyakorlatok jóváhagyása előkészítésének céljából szükséges előterjesztéseket 1997. február 28-ig terjessze az Országgyűlés Külügyi Bizottsága és Honvédelmi Bizottsága elé.

4. Felhívja a Kormányt, hogy az EPP szerinti tevékenységeket a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva folyamatosan pontosítsa.

Melléklet a 7/1997. (II. 20.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság és a NATO közötti
1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének kivonata

I. Tevékenység


Tevékenységi kör
Tevékenységek száma összesen
(ezen belül hazai rendelkezésűek)
Honvédelmi
Minisztérium
Belügy-
minisztérium
Külügy-
minisztérium
tevékenység
összesen
ADF* Légvédelem 9/3 0 1/1 10/4
ATM Légiforgalom szervezés/irányítás 13 0 0 13
C3 Vezetés irányítás és információcsere 36/1 0 1 37/1
CEP Polgári szükséghelyzeti tervezés 3/1 31/2 1 35/3
CPA PfP tevékenység koordinálása 17/7 0 1 18/7
CRM Válságkezelés 3 0 1/1 4/1
DCF A fegyveres erők polgári ellenőrzése 11/3 0 1 12/3
DPB Védelmi tervezés és költségvetés 10/1 0 0 10/1
DPP Védelmi tervezés 1/1 0 0 1/1
DPS Védelempolitika/stratégia 9 0 3/1 12/1
DST Védelmi struktúrák 4 0 0 4
EX Gyakorlatok 32/5 0 1 33/5
GEO Térképészet 3 - - 3
INF Katonai infrastruktúra 5 0 0 5
LOG Logisztika 1 0 0 1
PKG Békefenntartás 3/1 0 0 3/1
STI Szabványosítás és interoperabilitás 31/1 0 0 31/1
TRG Oktatás és kiképzés 81/14 0 1 82/14
Mindösszesen** 272/38 31/2 11/3 314/43

* NATO-rövidítés.

** Az Egyéni Partnerségi Program tervezetében foglalt, a kivonat I. részében mennyiség, tárgykör és tárca szerint megjelölt tevékenységek túlnyomó része 300-500 E Ft költségkihatású szakmai utazás, fogadás, képzési és más együttműködési program, kisebb részben ezt meghaladó költségkihatású gyakorlatok és előkészítő rendezvények, illetve projektek (a II. rész szerinti kiemelésekkel).

II. 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységek

1. Honvédelmi Minisztérium E Ft
a) Gyakorlatok
- Cooperative Chance 10 000
- Determination 10 000
- Guard 20 000
- Key 10 000
- Lantern 15 000
- Olasz-szlovén-magyar logisztikai gyakorlat 40 000
- USA-magyar közös tevékenység 40 000
Gyakorlatok összesen: 145 000
b) Regionális nyelvképzés 80 000
c) Törzstiszti képzés 42 000
d) Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ 182 000
Összesen: 449 000
2. Belügyminisztérium
Gyakorlat:
- Planex 25 000
Összesen: 25 000

III. „Békepartnerség” program 1997. évi tervezett költségei


Megnevezés
Előirányzat (E Ft)
(inflációkövető előirányzatbiztosítás esetén)
HM MH Összesen
VII/A. Honvédelmi Minisztérium
1. IV/A. A jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek
7 597

7 600

15 197
IV/A. 1. számú kiegészítő tevékenységi jegyzék 15 000 29 650 44 650
2. V/A. NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek

36 070


33 050


69 120
3. VI/A. Gyakorlatok - 201 000 201 000
4. Nagyszabású projektek
Regionális nyelvképzés - 80 000 80 000
Törzstiszt képzés - 42 000 42 000
BKNYK - működési költségek
és nyelvképzés

165 000
LCKKK tanfolyami költségek 17 000
182 000 - 182 000 182 000
Regionális Katonai Környezetbiztonsági Központ***
-

-

-
5. Tartalék (a fejezet miniszteri tartalékában szereplő összeg)
32 033

-

32 033
VII/A. Honvédelmi Minisztérium összesen 90 700 575 300 666 000

*** Az RKKK tevékenysége a PfP-en belül valósul meg, de költségvetése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetésébe van beépítve.

E Ft
VII/B. Belügyminisztérium
IV/B. Jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek 2 700
V/B. A NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek
243 000
VI/B. Gyakorlatok 25 000
VII/B. Belügyminisztérium összesen 52 000
VII/C. Külügyminisztérium
IV/C. Jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek 8 120
V/C. A NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek
53 880
VI/C. Gyakorlatok
VII/C. Külügyminisztérium összesen 62 000
A Békepartnerségben részt vevő tárcák mindösszesen: 780 000

  Vissza az oldal tetejére