Időállapot: közlönyállapot (1997.II.26.)

9/1997. (II. 26.) OGY határozat

mentelmi jog fenntartásáról * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Torgyán József országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.752/1996/2. sz. átiratával érintett ügyben fenntartja.