Időállapot: közlönyállapot (1997.III.12.)

13/1997. (III. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak 11. feltöltésében és a Közbülső Alapban * 

1. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kormányzótanácsának az 1996. évi, a Társulás pénzalapjainak tizenegyedik alkalommal történő feltöltéséről szóló 183. és a Közbülső Alapról szóló 184. számú határozatában szereplő összegű hozzájárulással vegyen részt a pénzalapok feltöltésében.

2. Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaságot a Világbankban képviselő kormányzói feladatkörében eljárva e döntésről a Társulást értesítse.

3. Felhatalmazza a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy a Magyar Köztársaságnak a pénzalapok feltöltéséhez való hozzájárulása kapcsán szükséges műveleteket a központi költségvetés terhére végrehajtsa.

4. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.