Időállapot: közlönyállapot (1997.III.12.)

14/1997. (III. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvényjegyzéséről az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank alaptőke-emelése kapcsán * 

1. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Bank) alaptőke-emeléséről hozott 1996. évi 59. kormányzótanácsi határozatában (a továbbiakban: Határozat) a Magyar Köztársaság a részére jegyzésre megállapított valamennyi részvényt lejegyezze.

2. Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaságot a Bankban képviselő kormányzói feladatkörében eljárva e döntésről a Bankot értesítse, a részvényjegyzés megvalósításához szükséges iratokat aláírja, és azokat a Banknak átadja.

3. Felhatalmazza a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy - a 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat 2. pontjának megfelelően - a Magyar Köztársaság nevében

a) a Határozat értelmében a részvényjegyzéssel összefüggésben szükséges befizetéseket a Banknak a költségvetés terhére végrehajtsa;

b) a Határozattal összhangban a Bank javára át nem ruházható, kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmazó kötelezvényeket állítson ki.

4. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére