Időállapot: közlönyállapot (1997.III.12.)

15/1997. (III. 12.) OGY határozat

az 1997. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról * 

I.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a két- és többoldalú megállapodások alapján:

1. egy román vegyivédelmi szakasz, legfeljebb 20 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, május hónapban (10 nap) közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

2. az osztrák légierő egy helikopteres alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzet nélkül, valamint 1 db AB-12 helikopter és 1 db PC-6 szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, május hónapban (5 nap) a helikopterekkel végrehajtható speciális feladatok (pl. tűzoltás) bemutatására és közös felkészítésre Magyarországra érkezzen;

3. egy magyar tüzér szakasz, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, június hónapban (10 nap), a Román Köztársaságban közös kiképzésen és éleslövészeten részt vegyen;

4. a 24. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, június hónapban (5 nap), a Szlovák Köztársaságban, a Presov-i felderítő zászlóaljjal közös, komplex kiképzésen részt vegyen;

5. a 34. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 20 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, valamint 1 db szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, június-július hónapban (7 nap), a Francia Köztársaságban, a francia 1. ejtőernyős huszárezreddel közös felkészítésen és kiképzésen részt vegyen;

6. a francia 1. ejtőernyős huszárezred kijelölt alegysége, legfeljebb 20 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, valamint 1 db szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, június-július hónapban (7 nap), a 34. felderítő zászlóaljjal közös felkészítése és kiképzése érdekében Magyarországra érkezzen;

7. a 34. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, június vagy október hónapban (8 nap), Belgiumban egy belga parakommandós (ejtőernyős) alegységgel közös gyakorlaton részt vegyen, és kiszállításuk a Belga Hadsereg szállító repülőgépével történjen;

8. egy belga parakommandós (ejtőernyős) alegység, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, valamint 1 db szállító repülőgép lőszer és rakéták nélkül, június vagy október hónapban (8 nap), a 34. felderítő zászlóaljjal közös felkészítése és kiképzése érdekében Magyarországra érkezzen;

9. a 62. gépesített lövészdandár egy gépesített lövészszakasza, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, a II. negyedévben (5 nap), a Lengyel Köztársaságban egy lengyel gépesített lövészszakasszal közös kiképzésen és felkészítésen részt vegyen;

10. a lengyel 14. páncélos dandár egy szakasza, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, a II. negyedévben (7 nap), a 25. önálló gépesített lövészdandárral közös kiképzés és gyakorlat végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

11. egy magyar gépesített lövészszakasz, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, a II. negyedévben (5 nap), a Cseh Köztársaságban közös kiképzésen és gyakorlaton részt vegyen;

12. a Brit Királyi Légierő egy harcihelikopter raja, legfeljebb 50 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel, 4-6 db harcihelikopter és 1 db szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, a II. negyedévben (5 nap), a 87. harcihelikopter ezreddel közös kiképzés és gyakorlat végrehajtására Magyarországra érkezzen;

13. a Holland Királyi Légierő kijelölt alegysége, legfeljebb 40 fő, egyéni fegyverzettel, valamint 4 db F-16-os vadász- és 1 db C-130 szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, a II. negyedévben (10 nap), tapasztalatcserére és közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

14. egy cseh gépesített lövészszakasz, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, a II. vagy III. negyedévben (5 nap), közös kiképzés és gyakorlat végrehajtására Magyarországra érkezzen;

15. a Bundeswehr 73. vadászrepülő ezred kijelölt alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzet nélkül, valamint 4 db MIG-29 vadász- és 1 db C-130 szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, a II. vagy III. negyedévben (5 nap), a légvédelmi eljárásokról és a MIG-29-es vadászrepülőgépek alkalmazásáról folytatott tapasztalatcserére és közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

16. egy román tüzér szakasz, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, szeptember hónapban (10 nap), közös kiképzés és éleslövészet végrehajtására Magyarországra érkezzen;

17. a szlovák 2. hadtest kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, szeptember hónapban (5 nap), a 24. felderítő zászlóaljjal közös gyakorlat végrehajtására Magyarországra érkezzen;

18. a 47. harcászati repülőezred kijelölt alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzet nélkül, valamint 4 db MIG-21 vadász- és 2 db AN-26 szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, október hónapban (5 nap), a Német Szövetségi Köztársaságban, a Bundeswehr 34. vadászbombázó repülőezredénél közös kiképzésen és tapasztalatcserén részt vegyen;

19. egy magyar vegyivédelmi szakasz, legfeljebb 20 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, november hónapban (10 nap), a Román Köztársaságban közös kiképzésen részt vegyen;

20. az olasz szárazföldi haderő továbbszolgáló katonákból összeállított alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, valamint 1 db szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, a III. vagy IV. negyedévben közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

21. a 4. gépesített hadtest szerződéses katonákból összeállított alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel, fegyverzet és lőszer nélkül, valamint 1 db AN-26 szállító repülőgép, lőszer és rakéták nélkül, a III. vagy IV. negyedévben az Olasz Köztársaságban közös kiképzésen részt vegyen;

22. a repülő és légvédelmi rakétacsapatok éleslövészetet hajtsanak végre a Lengyel Köztársaságban:

a) az 59. harcászati repülőezred egy százada május hónapban (7-10 nap), legfeljebb 100 fő, egyéni fegyverzet nélkül, valamint 10 db MIG-29 vadászrepülőgép lőszer és rakéták nélkül;

b) a 14. légvédelmi rakéta ezred kijelölt alegységei szeptember hónapban (5 nap), legfeljebb 50 fő, egyéni fegyverzet és technikai eszközök nélkül;

c) a repülő és légvédelmi rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN-26 szállító repülőgéppel történjen, a felhasználásra tervezett 6 db KUB légvédelmi rakéta (vasúton) és a 80 db R-73 „levegő-levegő” repülőgép-fedélzeti rakéta (vasúti vagy légiszállítással) a gyakorlatot megelőzően Lengyelországba kiszállításra, illetve a lövészet során fel nem használt rakéták a gyakorlatot követően Magyarországra visszaszállításra kerüljenek.

II.

A két- és többoldalú megállapodásokban szereplő feladatok költségfedezetét a Magyar Honvédség 1997. évi gyakorlataira és rendezvényeire tervezett költségvetési előirányzatok tartalmazzák.