Időállapot: közlönyállapot (1997.III.19.)

20/1997. (III. 19.) OGY határozat

az országos kisebbségi önkormányzatoknál elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatról * 

1. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 17. §-ának (4) bekezdése alapján az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági tevékenységét törvényességi és célszerűségi szempontból vizsgálja meg.

2. A Jelentést az Állami Számvevőszék 1997. június 30-ig nyújtsa be az Országgyűlésnek.