Időállapot: közlönyállapot (1997.III.19.)

21/1997. (III. 19.) OGY határozat

az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működéséről * 

1. Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy

- az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a gyógyító-megelőző ellátások területén számos esetben (pl. egészségügyi ellátások befogadása, betegszállítás finanszírozása, egészségügyi kockázatkezelés) gondatlanul járt el, az önkormányzati vagyont pedig törvénysértő módon és veszteségesen kezelte;

- az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kötött megbízási szerződések egy része kifogásolható;

- az Egészségbiztosítási Önkormányzat belső szabályzatainak egy része nem felel meg a törvényi előírásoknak, ezért az Országgyűlés felszólítja az Egészségbiztosítási Önkormányzat Közgyűlését arra, hogy a jelenleg is törvénysértő belső szabályzatait módosítsa;

- a Kormány nem kezdeményezett olyan intézkedéseket, melyek az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogsértő működését megakadályozták volna. Az Országgyűlés felügyeleti jogkörével csak az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság felállításával élt.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az önkormányzati törvényben megállapított felügyeleti és ellenőrzési jogokat a Kormány valóban gyakorolja.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslat beterjesztésére 1997. március 15-ig.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a társadalombiztosítási önkormányzatok státuszáról, az alapok működtetéséről szóló koncepció beterjesztésére 1997. március 15-ig.


  Vissza az oldal tetejére