Időállapot: közlönyállapot (1997.III.26.)

23/1997. (III. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Szociális és egészségügyi bizottságba

dr. Kiss József korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Bedő Tibort

a bizottság tagjává

megválasztja.