Időállapot: közlönyállapot (1997.III.26.)

24/1997. (III. 26.) OGY határozat

a holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról * 

Az Országgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes rendelkezéseinek érvényesülése érdekében szükségesnek tartja, hogy összehangolt intézkedések történjenek a magyarországi holtágak védelmére, amelyek Európa vizes élőhelyeinek kiemelt értékeit képviselik. Ennek megvalósítása érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt:

1. Hogy a teljes egészében védettségre javasolt ún. „szentély” típusú holtágakat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek megfelelően a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság 1997. december 31-ig, illetve folyamatosan a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságoknak adja át vagyonkezelésbe.

2. Az érintett minisztériumok közreműködésével 1997. március 31-ig hozzon létre tárcaközi bizottságot a holtágak országos állapotfelmérésére - ideértve azok állami nyilvántartásainak állapotát is -, minősítésére, a holtágakkal kapcsolatos hatályos joganyag részletes megvizsgálására, a törvények és jogszabályok szükséges módosítására, és a holtág-rehabilitáció általános és átfogó irányelveinek kidolgozására. A tárcaközi bizottság javaslatait - amelyek terjedjenek ki az egyes feladatok lehetséges finanszírozási lehetőségeire is - 1997. szeptember 30-ig jelentés formájában terjessze az Országgyűlés elé.

3. A tárcaközi bizottság vezetője, a megalakulást követően adjon tájékoztatást az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága és a Mezőgazdasági Bizottsága részére munkaprogramjáról.

E határozat a közzététel napján lép hatályba.