Időállapot: közlönyállapot (1997.III.28.)

27/1997. (III. 28.) OGY határozat

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítése során, az önkormányzati testületek választójogára vonatkozó nyilatkozatát - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXII. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében, valamint 32. §-ában foglaltakra tekintettel - visszavonja;

2. a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a nyilatkozat visszavonásáról az Európa Tanács főtitkárát írásban értesítse.