Időállapot: közlönyállapot (1997.III.28.)

29/1997. (III. 28.) OGY határozat

a fegyveres erők 1997. év végi részletes bontású létszámáról * 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, az Országgyűlés a Magyar Honvédség és a határőrség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. 1997. december 31-én a Magyar Honvédség állománytábla szerinti rendszeresített létszáma *  békében:Szervezeteinél

Rendelkezési
állományban
Felső-
oktatási tanintézetek
1-3. éves
hallgatói


Összesen
tiszt: 8 550 2 900 11 450
tiszthelyettes és zászlós: 8 950 1 650 10 600
sorállomány: 25 600 25 600
felsőoktatási tanintézetek 1-3. éves hallgatói: 981 981
honvédségi közalkalmazottak: 8 900 8 900
mindösszesen: 52 000 4 550 981 57 531

2. 1997. évben a határőrség állománytábla szerinti létszáma *  békében:Szervezeteinél

Rendelkezési
állományban
Felső-
oktatási tanintézetek
1-3. éves
hallgatói


Összesen
tiszt: 2 121 229 2 350
tiszthelyettes és zászlós: 6 403 218 6 621
sorállomány: 8 177 8 177
felsőoktatási tanintézetek 1-3. éves hallgatói: 240 240
határőrségi közalkalmazott és köztisztviselő: 2 628 115 2 743
mindösszesen: 19 329 562 240 20 131

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges létszámmódosításokra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

4. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 85/1995. (VII. 6.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére