Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.25.)

35/1997. (IV. 25.) OGY határozat

a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről hozott 15/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítése során, a területi önkormányzatokra és közigazgatási szervekre vonatkozó nyilatkozatát - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. §-ában foglaltakra tekintettel - módosítsa;

2. a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről hozott 15/1993. (III. 26.) OGY határozat 2. pontjában foglalt nyilatkozat b) pontját akként módosítja, hogy „a köztársasági megbízott és hivatala” szövegrész helyébe „a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész lép;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a nyilatkozat módosításáról az Európa Tanács főtitkárát írásban értesítse.


  Vissza az oldal tetejére