Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.29.)

41/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezményhez és annak Jegyzőkönyveihez, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökségét létrehozó C(74)203 (végső) határozatához * 

Az Országgyűlés

1. elhatározza a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezményhez és annak Jegyzőkönyveihez, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökségét létrehozó C(74)203 (végső) határozatához való csatlakozását;

2. felkéri a köztársasági elnököt a csatlakozásról szóló nyilatkozat kiállítására.