Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.29.)

42/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a Horvát Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Zágrábban, 1996. április 22-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Horvát Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Zágrábban, 1996. április 22-én aláírt Jegyzőkönyvet;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a horvát felet.