Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.29.)

44/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a magyar turizmus fejlődése érdekében szükséges tennivalókról * 

Az Országgyűlés

tekintettel arra, hogy a turizmus a világgazdaság egyik vezető szektora, és Magyarországon is a GDP-ben figyelmet érdemlően magas arányt ért el, a leggazdaságosabb devizatermelő tevékenység; jelentős foglalkoztatáspolitikai, az elmaradott területek gazdaságának felzárkózását segítő tényező, mivel viszonylag alacsony költséggel képes új munkahelyek létrehozására; vállalkozásainak növekedése erőteljes keresletélénkítő, jövedelem-továbbgyűrűző hatással jár, továbbá ösztönzi a kulturális örökségek megőrzését, a természeti környezet megóvását, hozzájárul a nemzetközi politikai, gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, nemzeti kulturális értékeink népszerűsítéséhez, az országról alkotott kép előnyös formálásához, és fejlesztése alapvető nemzeti érdek,

felkéri a Kormányt, hogy

1. készítse el a turizmus fejlesztésének koncepcióját és azt 1997. május 31-ig terjessze az Országgyűlés illetékes bizottságai elé;

2. dolgozza ki a turizmusról szóló törvény tervezetét és azt - a fejlesztési koncepcióval együtt - 1997. szeptember 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.


  Vissza az oldal tetejére