Időállapot: közlönyállapot (1997.V.14.)

51/1997. (V. 14.) OGY határozat

az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európa Tanács Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezményét az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a megerősítésről szóló okiratot az Európa Tanács főtitkáránál letétbe helyezze, valamint, hogy a megerősítésről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő szövegű nyilatkozatot tegye:

„NYILATKOZAT

A Magyar Köztársaság Kormánya kijelenti, hogy az Egyezmény 3. Cikke 2. c) pontja alapján az Egyezményben foglaltakat alkalmazza a személyes adatok nem gépi eszközökkel feldolgozott állományaira is.”

3. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az Egyezmény mielőbbi törvénybe iktatása érdekében, annak hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére